صفحه اصلی صــنعت و تجـــارت روند کاری فرآیند شستشوی پوشاک
1400/04/25

روند کاری فرآیند شستشوی پوشاک

Process Flow Chart of Garments Washing

شستشوی پوشاک (Garments Washing) چیست؟

به فناوری که از آن برای اصلاح و تغییر ظاهر، جلوه، راحتی و مد لباس ها استفاده می شود، شستشوی پوشاک می گویند. شستشوی پوشاک یک نوع پرداخت زیبایی شناسانه است که برای افزایش جذابیت و استحکام پارچه های جین به کار می رود. شستشوی پوشاک براساس یک فلوچارت فرآیندی صورت می گیرد که در این مقاله قصد داریم تا به صورت مفصل به آن بپردازیم.

فلوچارت فرآیند شستشوی پوشاک

جریان کاری فرآیند شستشوی پوشاک به صورت زیر است:

دریافت لباس ها از بخش خیاطی

ارسال لباس ها به فرآیند خشک (در صورت وجود)

خراشیدگی دستی لباس ها

ریش ریش کردن

لوله کردن

ارسال لباس ها به فرآیند مرطوب

بارگذاری لباس ها در ماشین لباسشویی

شستشو (براساس دستورالعمل های شستشو)

چلاندن

خشک کردن

ارسال لباس ها به فرآیند خشک (در صورت نیاز مجدد به فرآیند خشک)

اسپری P.P (در صورت نیاز)

ارسال لباس های اسپری شده P.P به فرآیند مرطوب

بارگیری لباس های اسپری شده P.P در ماشین لباسشویی

شستشو (تکمیل بقیه مراحل فرآیند مرطوب)

چلاندن

خشک کردن

ارسال لباس ها به فرآیند خشک (در صورت نیاز مجدد به فرآیند خشک)

سه بعدی (در صورت نیاز)

پخت

بررسی کیفیت (Q.C)

ارسال لباس ها به بخش پرداخت

تمام مراحل فوق در قالب جدول زیر توضیح داده می شوند:

4 دلیل جهت جلوگیری از اسکرپپینگ پنبه (برداشت مجدد) و معایب آن
شمارهفرآیندرویه کاری
1دریافت لباس ها از بخش خیاطیدر وهله اول لباس ها از بخش خیاطی گرفته می شوند.
2ارسال لباس ها به فرآیند خشکدر صورتیکه فرآیند خشک در مرجع شستشوی مورد تائید خریدار ذکر شده باشد، کلیه لباس ها به بخش فرآیند خشک ارسال می شوند.
3خراشیدگی دستی لباس هادر این مرحله براساس مرجع شستشوی مورد تائید خریدار، لباس ها به صورت دستی خراشیده می شوند.
4ریش ریش کردنفرآیند ریش ریش کردن لباس ها با توجه به دستورالعمل های مورد تائید خریدار صورت می گیرد.
5لوله کردنچنانچه در مرجع شستشوی مورد تائید خریدار ایجاد جلوه های تا زده در لباس ها ذکر شده باشد، لباس ها براساس دستورالعمل مورد نظر تا زده و لوله می شوند. سپس کارهای لازم در این مرحله بر روی آنها انجام می گیرد.
6ارسال لباس ها به فرآیند مرطوبپس از اتمام تمام فرآیندهای خشک مورد نیاز، لباس ها به بخش فرآیند مرطوب ارسال می شوند.
7بارگذاری لباس ها در ماشین لباسشوییدر این مرحله لباس هایی که قرار است شسته شوند در ماشین لباسشویی انداخته می شوند.
8شستشولباس ها در این مرحله براساس مرجع شستشوی مورد تائید خریدار با مواد شیمیایی لازم شسته می شوند.
9چلاندنپس از اتمام مراحل شستشو، لباس ها از ماشین لباسشویی خارج گردیده و با استفاده از دستگاه سانتریفیوژ آبگیری می شوند.
10خشک کردنتمامی لباس ها بسته به ته رنگ مورد نظر با خشک کن گازی یا بخاری خشک می گردند.
11ارسال لباس ها به فرآیند خشکچنانچه براساس دستورالعمل شستشوی مورد تائید خریدار در این مرحله نیاز به فرآیند خشک باشد؛ تمامی لباس ها به منظور تکمیل فرآیند P.P به بخش فرآیند خشک ارسال می شوند.
12اسپری P.Pدر این مرحله براساس دستورالعمل خریدار، فرآیند اسپری P.P با استفاده از مواد شیمیایی لازم صورت می گیرد.
13ارسال لباس های اسپری شده P.P به فرآیند مرطوبپس از اتمام اسپری P.P، لباس ها برای تکمیل باقی مراحل فرآیند مرطوب مانند خنثی سازی P.P، رنگرزی جزئی و نرم کردن به بخش فرآیند مرطوب فرستاده می شوند.
14بارگیری لباس های اسپری شده P.P در ماشین لباسشوییدر این مرحله لباس های اسپری شده P.P در ماشین لباسشویی بارگیری می گردند.
15شستشوفرآیندهای خنثی سازی P.P، رنگرزی جزئی و نرم کردن براساس دستورالعمل های مرجع مورد تائید خریدار صورت می گیرد.
16چلاندنبعد از اینکه مراحل شستشوی لباس ها به پایان رسید، لباس ها در این مرحله از ماشین لباسشویی خارج شده و با استفاده از دستگاه سانتریفیوژ آبگیری می شوند.
17خشک کردندر این مرحله لباس ها با توجه به ته رنگ مورد نظر با خشک کن گازی یا بخاری خشک می شوند.
18ارسال لباس ها به فرآیند خشکچنانچه دستورالعمل شستشوی مورد تائید خریدار شامل فرآیند سه بعدی باشد، لباس ها دوباره به منظور تکمیل روند فرآیند سه بعدی سازی به بخش فرآیند خشک ارسال می شوند.
19سه بعدیفرآیند طرح دار کردن سه بعدی لباس ها در این قسمت براساس دستورالعمل های خریدار صورت می پذیرد.
20پختپس از انجام فرآیند سه بعدی، لباس ها در کوره تحت گرما و حرارت قرار می گیرند.
21بررسی کیفیت (Q.C)پس از اینکه فرآیند شستشوی لباس ها به پایان رسید، لباس های شسته شده با دستورالعمل ها و نمونه های مورد تائید خریدار مطابقت داده می شوند تا از انطباق آنها اطمینان حاصل گردد.
22ارسال لباس ها به بخش پرداختسرانجام تمامی لباس ها برای انجام سایر فرآیندهای بعدی به بخش پرداخت ارسال می شوند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *