صفحه اصلی صــنعت و تجـــارت نحوه تخمین بهره وری اپراتور در صنعت پوشاک
1400/01/19

نحوه تخمین بهره وری اپراتور در صنعت پوشاک

Estimate Operator Efficiency in Garments Industry

اصطلاح «بهره وری اپراتور» در بخش تولید پوشاک، نقش مهمی دارد. بهره وری اپراتور با تولید بیشتر یک سفارش متناسب است. از این رو برآورد یا محاسبه کارآیی اپراتور برای دستیابی به هدف تولیدی تدوین شده بسیار مهم است. از آنجاییکه بهره وری اپراتور در بخش پوشاک آماده، تأثیر مهمی ایفا می کند، لذا در این مقاله قصد داریم تا روش برآورد کارآیی اپراتور را بررسی کنیم.

روش محاسبه کارآیی اپراتور در صنعت پوشاک

یک مهندس صنایع قبل از برآورد یا محاسبه کارآیی اپراتور، باید موارد زیر را تائید کند:
1- تعداد کل اقلام تولید شده توسط اپراتور
2- SAM (دقایق مجاز استاندارد) عملیات (برش یا دوخت)
3- کل ساعات کاری دستگاه
حال یک مهندس صنایع با استفاده از فرمول زیر به راحتی می تواند کارآیی اپراتور را تخمین یا محاسبه کند:

نحوه تخمین بهره وری اپراتور در صنعت پوشاک - مدیریت صنایع نساجی, کارخانه نساجی, دانش تولید, تولید پوشاک

حال با ذکر یک مثال تمامی موارد فوق را توضیح خواهیم داد:

مثال:
در کارخانه Noman Fashion Ltd یک اپراتور با نرخ SAM 0.6 دقیقه در حال انجام کار بوده است. این اپراتور 400 قلم محصول را در 8 ساعت شیفت کاری روزانه تولید کرده است. حال کارآیی اپراتور را محاسبه کنید.
راه حل:
در این مسئله:
تعداد کل اقلام تولید شده توسط اپراتور = 400 عدد
SAM (دقایق مجاز استاندارد) عملیات (برش یا دوخت) = 0.6 دقیقه
کل ساعات کاری دستگاه = 8 ساعت
حال که تمامی موارد فوق مشخص شده است، یک مهندس صنایع می تواند با قرار دادن تمامی این اطلاعات در فرمول، کارآیی اپراتور را تخمین زده یا محاسبه کند.

دستگاه پنبه‌ چین مکانیکی چگونه کار می کند؟

نحوه تخمین بهره وری اپراتور در صنعت پوشاک - مدیریت صنایع نساجی, کارخانه نساجی, دانش تولید, تولید پوشاک

بنابراین بهره وری اپراتور 50% است.
حال با استفاده از همان فرمول می توان دو مسئله زیر را نیز حل کرد:
1- یک اپراتور کارخانه Tawhida Nishat Apparel Ltd براساس دقایق مجاز استاندارد (SAM) 0.5 دقیقه کار کرده است. این اپراتور 300 قلم محصول را در 7 ساعت شیفت کاری روزانه تولید کرده است. کارآیی او را محاسبه کنید.
2- راحله که اپراتور زن کارخانه Chittagong Fashions Ltd است، با نرخ دقایق مجاز استاندارد (SAM) 0.55 در حال انجام کار بوده است. او 350 قلم محصول را در 9 ساعت شیفت کاری روزانه اش تولید کرده است. حال شما کارآیی او را محاسبه نمایید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *