صفحه اصلی صــنعت و تجـــارت رویه کاری فرآیند مرطوب در شستشوی پوشاک
1400/04/26

رویه کاری فرآیند مرطوب در شستشوی پوشاک

Flow Chart of Wet Process in Garments Washing

فرآیند مرطوب (Wet Process) چیست؟

فرآیند مرطوب در واقع یک روش عمل آوری برای هر نوع شستشوی پوشاک است. فرآیند مرطوب با انواع مواد شیمیایی قابل انجام است. بخش فرآیند مرطوب خود شامل یک فلوچارت فرآیندی است که باعث تسهیل کل فرآیندهای شستشو می شود و دستیابی به رنگ دلخواه پوشاک را تسهیل می کند.

فلوچارت فرآیند مرطوب در شستشوی پوشاک

آهارگیری

اعمال آنزیم

تمیزکاری

سفید کردن

خنثی سازی

چلاندن

خشک کردن

خنثی سازی P.P

رنگرزی جزئی

نرم کردن

چلاندن

خشک کردن

تمامی مراحل فوق را در جدول زیر توضیح می دهیم:

شمارهفرآیندرویه کاری
1آهارگیریاولین مرحله از بخش فرآیند مرطوب در شستشوی پوشاک است. در اینجا با استفاده از مواد شیمیایی ضد آهار، کار آهارگیری انجام می شود تا مواد آهار از لباس خارج شوند.
2اعمال آنزیمبرای تطابق ته رنگ لباس با رنگ مورد نظر، فرآیند اعمال آنزیم با استفاده از آنزیم های اسیدی یا خنثی انجام می گیرد. فرآیند اعمال آنزیم بر چند نوع است: آنزیم سبک، آنزیم متوسط، آنزیم سنگین و آنزیم سنگی.
3تمیزکاریدر این مرحله و پس از اتمام فرآیند اعمال آنزیم، لباس ها 2 تا 3 مرتبه آبکشی می گردند تا کاملاً تمیز شوند.
4سفید کردنرنگ لباس را می توان به صورت یکنواخت از آن جدا کرد؛ البته این کار با توجه به ته رنگ مورد تائید خریدار انجام می شود. لباس ها را با استفاده از سفید کننده ژاپنی یا K.C.I می توان سفید کرد.
5خنثی سازیمواد شیمیایی سفید کننده در این مرحله باید با استفاده از سدیم متا بی سولفیت یا سدیم هیپو خنثی شوند.
6چلاندنپس از اتمام تمامی مراحل فوق، لباس ها از دستگاه خارج گردیده و با استفاده از دستگاه سانتریفیوژ آبگیری می شوند.
7خشک کردنلباس ها با استفاده از خشک کن گازی یا بخاری خشک می شوند. انتخاب نوع خشک کن به ته رنگ لباس ها بستگی دارد. لازم به ذکر است که خشک کن گازی برای لباس هایی که دارای سایه رنگ مایل به قرمز هستند مناسب است و خشک کن بخاری مناسب لباس هایی است که سایه رنگ مایل به آبی دارند. تمامی لباس ها پس از خشک شدن باید به بخش فرآیند خشک ارسال شوند تا مواد P.P بر روی آنها اسپری گردد.
8خنثی سازی P.Pدر این مرحله لباس هایی که تحت اسپری P.P قرار گرفته اند با استفاده از سدیم متا بی سولفیت خنثی می شوند.
9رنگرزی جزئیمعمولاً رنگرزی جزئی برای افزایش جذابیت لباس ها انجام می شود. البته گاهی اوقات رنگرزی جزئی برای تطابق رنگ لباس با ته رنگ مورد نظر لازم است. 
10نرم کردنبا استفاده از نرم کننده های کاتیونی یا غیر یونی، لباس ها نرم تر می شوند.
11چلاندنسرانجام لباس ها از دستگاه خارج شده و آب شان با استفاده از دستگاه سانتریفیوژ گرفته می شود.
12خشک کردننهایتاً در این مرحله لباس ها با استفاده از خشک کن گازی یا بخاری خشک می گردند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *