صفحه اصلی صــنعت و تجـــارت روش محاسبه مصرف پارچه برای پیراهن پولو تریکو
1400/03/15

روش محاسبه مصرف پارچه برای پیراهن پولو تریکو

Fabric Consumption Calculation Method for Knitted Polo Shirt

مصرف پارچه در صنعت پوشاک به چه معناست؟

مصرف پارچه اصطلاح رایجی در بخش بازارپردازی پوشاک است. اگر بتوانید مصرف دقیق پارچه یک سفارش را محاسبه کنید، قادر به کاهش هدر رفت پارچه خواهید بود. مصرف دقیق پارچه با سود سفارش متناسب است. در این مطلب به دلیل اهمیت این بحث در بازارپردازی پوشاک، درباره مصرف پارچه پیراهن پولو صحبت خواهیم کرد. امیدواریم برای شما مفید باشد.

روش محاسبه مصرف پارچه برای پیراهن پولو بافتنی (تریکو) به چه صورت است؟

قبل از محاسبه مصرف پارچه، باید قسمت های مختلف یک پیراهن پولو تریکو را مشخص کنید. یک پیراهن پولو تریکو از بخش های زیر تشکیل می شود:

  1. قسمت های بدن (بدن + آستین)
  2. یقه
  3. سر آستین
  4. جیب
  5. هلالی

قسمت های جیب و هلالی کاملاً به خریدار بستگی دارند. اگر خریدار در این زمینه توصیه ای داشته باشد، باید بر اساس نظرات او عمل شود.
فرض کنید که برند H & M یک سفارش پیراهن پولو تریکو (10000 عددی) را با مشخصات زیر برای شما ارسال کرده است:

1- پارچه کشباف 100% نخی برای قسمت های بدن (بدن + آستین)، هلالی و جیب که در آن GSM پارچه برابر با 160 در نظر گرفته شده است.
2- پارچه ریب 1×1 برای یقه و سردست. GSM پارچه برابر با 230 است.

روش رنگ کردن لباس مشکی و بازگرداندن رنگ سیاه

نمودار اندازه ها به شرح زیر است: 

طول واقعی (cm)زاپاس (cm)اندازه ها به همراه زاپاس (cm)
طول بدن70676
طول آستین22628
نصف عرض سینه56662
طول یقه4040
عرض یقه8816
طول سردست22426
عرض سردست325
طول جیب19322
عرض جیب10313
طول هلالی16319
عرض هلالی8311

حال باید مصرف پارچه را برای سفارش فوق محاسبه کنید. در ادامه روش محاسبه کل مصرف پارچه را برای سفارش فوق به صورت بخش به بخش توضیح می دهیم:

1- مصرف پارچه برای قسمت های بدن (بدن + آستین)

برای این کار از فرمول زیر (به ازای هر دوجین) استفاده می کنیم:

روش محاسبه مصرف پارچه برای پیراهن پولو تریکو - صنعت نساجی, صنعت پوشاک, تولید لباس, تولید پوشاک, پیراهن, پوشاک, پارچه

پس مصرف پارچه برای قسمت های بدن (بدن + آستین)، 2.48 کیلوگرم در هر دوجین است.

2- مصرف پارچه برای یقه

در این قسمت از فرمول زیر (به ازای هر دوجین) استفاده می کنیم:

روش محاسبه مصرف پارچه برای پیراهن پولو تریکو - صنعت نساجی, صنعت پوشاک, تولید لباس, تولید پوشاک, پیراهن, پوشاک, پارچه

مصرف پارچه به ازای هر دوجین یقه، 0.12144 کیلوگرم به ازای هر دوجین است.

3- مصرف پارچه برای سردست

برای محاسبه مصرف پارچه برای سردست به ازای هر دوجین از فرمول زیر بهره می گیریم:

روش محاسبه مصرف پارچه برای پیراهن پولو تریکو - صنعت نساجی, صنعت پوشاک, تولید لباس, تولید پوشاک, پیراهن, پوشاک, پارچه

بنابراین مصرف پارچه برای سردست، 0.072 کیلوگرم به ازای هر دوجین خواهد بود.

انتخاب دستگاه پنبه‌ چین مناسب و قطعات آن

4- مصرف پارچه برای جیب

در اینجا از فرمول زیر به ازای هر دوجین استفاده می کنیم:

روش محاسبه مصرف پارچه برای پیراهن پولو تریکو - صنعت نساجی, صنعت پوشاک, تولید لباس, تولید پوشاک, پیراهن, پوشاک, پارچه

پس مصرف پارچه به ازای هر دوجین جیب، 0.03کیلوگرم به ازای هر دو جین است.

5- مصرف پارچه برای هلالی

از فرمول زیر به ازای هر دوجین برای مصرف پارچه هلالی استفاده می کنیم:

روش محاسبه مصرف پارچه برای پیراهن پولو تریکو - صنعت نساجی, صنعت پوشاک, تولید لباس, تولید پوشاک, پیراهن, پوشاک, پارچه

پس مصرف پارچه به ازای هر دوجین هلالی، 0.04 کیلوگرم به ازای هر دوجین خواهد بود.

بنابراین مقدار کل پارچه کشباف مورد نیاز برای این سفارش بر حسب دوجین به صورت زیر قابل محاسبه خواهد بود:

= }(مصرف پارچه برای قسمت های بدن (بدن + آستین) + مصرف پارچه برای جیب + مصرف پارچه به ازای هلالی) + ضایعات (10%){
= }(2.48 + 0.03 + 0.04) kg + 10%{
= 2.55 kg + 10%
= 2.805 کیلوگرم در هر دوجین.

پس جهت تولید 10000 عدد پیراهن پولو (833.33 دوجین)، به (2.805 × 833.33) = 2337.5 کیلوگرم پارچه کشباف پنبه ای نیاز است.

و مقدار کل پارچه ریب 1 * 1 مورد نیاز برای تولید این سفارش به ازای هر دوجین عبارتست از:

= }(مصرف پارچه برای یقه + مصرف پارچه برای سردست) + ضایعات (10%){
= }(0.12144 + 0.072) kg + 10%{ 
= (0.19344 kg + 10%) 
= 0.213 kg به ازای هر دوجین.

بنابراین برای تولید 10000 عدد پیراهن پولو (833.33 دوجین)، به (0.213× 833.33) = 177.5 کیلوگرم پارچه ریب 1 * 1 نیاز است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *