صفحه اصلی صــنعت و تجـــارت روشی آسان برای محاسبه CBM در حمل دریایی LCL
1400/03/22

روشی آسان برای محاسبه CBM در حمل دریایی LCL

Easy Method of CBM Calculation Under LCL Sea Shipment

کارگزار حمل و نقل، هزینه های حمل را بر اساس حجم کالا یا CBM دریافت می کند. CBM به معنی متر مکعب (Cubic Meter) است. CBM در بخش پوشاک اصطلاح آشنایی برای بازار پردازان محسوب می شود. مقایسه دقیق CBM نقش بسزایی در کاهش هزینه های حمل و نقل دارد. محموله به عنوان بار کامل یک کانتینر (FCL) در نظر گرفته می شود، بنابراین هزینه حمل باید بر اساس بار کامل یک کانتینر پرداخت گردد؛ اما اگر بار کمتری در کانتینر بارگیری شود، هزینه حمل بار با توجه به «کمتر از بار یک کانتینر» (LCL) قابل پرداخت خواهد بود. به دلیل اهمیت این موضوع در بخش پوشاک آماده، بر آن شده ایم تا در این مطلب درباره تمام قسمت های محاسبه CBM (حجم کالا) صحبت کنیم.

روشی آسان برای محاسبه CBM در حمل دریایی LCL - صنعت نساجی, صنعت پوشاک, دانش نساجی, بازار نساجی, بازار پوشاک
CBM (مترمکعب)

محاسبه CBM در حمل و نقل دریایی LCL

قبل از شروع محاسبه CBM باید از طول، عرض و ارتفاع یک کارتن اطلاع داشته باشید. در ضمن باید تعداد کل کارتن های یک سفارش را نیز بدانید. اگر اندازه طول، عرض و ارتفاع کارتن بر حسب اینچ باشند، باید با ضرب در 2.54 (همانگونه که می دانید 1 اینچ = 2.54 سانتی متر)، آنها را به واحد سانتی متر تبدیل کنید. پس از تبدیل واحد «اینچ» به «سانتی متر»، با تقسیم ابعاد بر 100 (همان گونه که می دانید 1 متر = 100 سانتی متر) باید آنها را به واحد متر تبدیل نمایید. حال باید تمام ابعاد کارتن شامل طول، عرض و ارتفاع به متر تبدیل شده باشند. در این حالت باید از فرمول زیر استفاده کنید: 

نکاتی در زمینه پرورش پنبه برای دستیابی به محصول پربار

برآورد CBM برای 1 کارتن = طول (متر) × عرض (متر) × ارتفاع (متر)…………………..(1)

محاسبه CBM برای تمام کارتن های یک سفارش = محاسبه CBM برای 1 کارتن × تعداد کل کارتن های یک سفارش…………………..(2)

حال با ذکر مثالی تمام ابهامات فوق را رفع می کنیم.

نمونه ای از محاسبه CBM

فرض کنید تعداد کارتن های یک سفارش 5000 عدد است و ابعاد کارتن ها به صورت زیر است:

  • طول هر کارتن 22 اینچ
  • عرض هر کارتن 15 اینچ
  • و ارتفاع هر کارتن 6 اینچ است.

حال CBM را برای حمل سفارش محاسبه کنید.

راه حل:

طول کارتن = 22 اینچ = (22 × 2.54) سانتی متر = 55.88 سانتی متر = (55.88 / 100) = 0.5588 متر.

عرض کارتن = 15 اینچ = (15 × 2.54) سانتی متر = 38.1 سانتی متر = (38.1 / 100) = 0.381 متر.

ارتفاع کارتن = 6 اینچ = (6 × 2.54) سانتی متر = 15.24 سانتی متر = (15.24 / 100) = 0.1524 متر.

حال با استفاده از فرمول شماره (1) داریم:

محاسبه CBM برای 1 کارتن = طول (متر) × عرض (متر) × ارتفاع (متر) = (0.5588 × 0.381 × 0.1524 = 0.03244639 متر مکعب.

با استفاده از فرمول شماره (2) می توان نوشت:

برآورد CBM برای تمام کارتن های سفارش = برآورد CBM برای 1 کارتن × تعداد کل کارتن های سفارش = (0.03244639 × 5000) = 162.23195 متر مکعب. بنابراین برآورد CBM برای 5000 عدد کارتن این سفارش، 162.23195 متر است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *