صفحه اصلی صــنعت و تجـــارت نحوه محاسبه دقایق مجاز استاندارد (SAM یا SMV) در صنعت پوشاک
1400/01/20

نحوه محاسبه دقایق مجاز استاندارد (SAM یا SMV) در صنعت پوشاک

Calculate Standard Allowed Minutes (SAM or SMV) in Garments Industry

مقدار دقایق استاندارد یا دقایق مجاز استاندارد (SAM یا SMV) یک فاکتور مهم در صنعت تولید پوشاک محسوب می شود. با استفاده از آن می توان نرخ تولید را محاسبه کرد. اما تخمین مقدار دقایق استاندارد آن گونه که به نظر می آید، کار سختی نیست. با توجه به این که این عامل نقش مهمی در صنعت تولید پوشاک دارد، در این مقاله قصد داریم تا روش تخمین آن را مورد بررسی قرار دهیم.

روش محاسبه دقایق مجاز استاندارد در صنعت پوشاک

یک مهندس صنایع برای محاسبه SAM یا SMV باید براساس فرمول زیر عمل کند:

SAM = (دقایق پایه + زمان اضافی برای بسته بندی + زمان اضافی برای شخص و دستگاه)

معمولاً زمان اضافی برای بسته بندی، 10% زمان پایه و زمان اضافی برای شخص و دستگاه، 20% زمان پایه در نظر گرفته شده و به زمان پایه اضافه می شوند. نکته اصلی در این فرآیند، تعیین «دقایق پایه» است. این کار از طریق دو روش قابل انجام است که در ادامه مقاله به هر دو روش خواهیم پرداخت.

روش اول:

در این روش، محاسبه SAM یا SMV را می توان با داده های ساختگی انجام داد. در این حالت یک مهندس صنایع باید عملیاتی که قصد دارد در آن SAM یا SMV را محاسبه کند، مشخص نماید.
در این فرآیند، وی باید نزدیک اپراتور m/c فعال در بخش عملیاتی مورد نظر بایستد و رویه های کاری او را مورد پایش قرار دهد. باید کلیه کارهای انجام شده توسط اپراتور را یادداشت نماید (به این کار جمع آوری داده های ساختگی گفته می شود). زمانیکه کارهای اپراتور به اتمام رسید، مهندس صنایع باید دوباره تمامی کارهای انجام شده توسط اپراتور را مرور کند و بررسی نماید که آیا کلیه کارهای او را یادداشت کرده است یا خیر.
حال مهندس صنایع باید تمامی کارهای انجام شده توسط اپراتور را به ترتیب لیست کند و برای مقادیر TMU (واحد اندازه گیری زمان) به داده های ساختگی مراجعه کند. فرض کنید مهندس صنایع برای این عملیات مقدار TMU را 450 به دست آورده است. حال باید TMU را به دقیقه تبدیل کند (1 TMU = 0.0006 دقیقه). پس 450 TMU = (450 * 0.0006) = 0.27 دقیقه است. این مقدار به دست آمده برحسب دقیقه، زمان پایه نامیده می شود.

10 خطر جدی در زمان برداشت پنبه و نحوه جلوگیری از بروز آنها

حال براساس معادله ابتدایی داریم:

SAM = (دقایق پایه + زمان اضافی برای بسته بندی + زمان اضافی برای شخص و دستگاه) = 0.27 + (0.27 *10%) + (0.27 *20%) = 0.27 + 0.027 + 0.054 = 0.351 دقیقه

بنابراین مقدار SAM یا SMV آن عملیات، 0.351 دقیقه است.

روش دوم:

در این روش، SAM یا SMV را با استفاده از مطالعه زمان می توان محاسبه کرد.

در این فرآیند، مهندس صنایع باید یک کرنومتر را در دست گرفته و در کنار اپراتور m/c بایستد. وی باید دوره زمانی چرخه عملیاتی که قبلاً انتخاب کرده است را اندازه بگیرد. دوره زمانی چرخه به معنی «کل زمان مورد نیاز برای تکمیل عملیات» است. او باید این کار را حداقل 5 بار و در 5 چرخه متوالی تکرار نماید. سپس با جمع کردن کل زمان چرخه ها و تقسیم مجموع آنها بر 5، میانگین مدت زمان چرخه ها را می تواند حساب کند. در این حالت مهندس صنایع موفق شده تا دوره زمانی چرخه ها را محاسبه کند. (فرض می کنیم این زمان چرخه به دست آمده، 0.5 باشد). حال برای به دست آوردن زمان پایه، باید عدد به دست آمده برای زمان چرخه را در «رتبه بندی عملکرد» ضرب کند.

دستگاه پنبه پاک کنی و تاریخچه آن

زمان پایه = مدت زمان چرخه * رتبه بندی عملکرد

رتبه بندی عملکرد:

رتبه بندی عملکرد مربوط به اپراتور m/c است. این معیار نشان می دهد که او با چه سرعتی کار خود را انجام می دهد. این معیار در صنعت پوشاک توسط مهندس صنایع تعیین می شود.

فرض می کنیم عملکرد اپراتور 70% باشد.

بنابراین از طریق معادله فوق داریم:

زمان پایه = 0.5 * 70% (مدت زمان چرخه = 0.5) = 0.35

بنابراین زمان پایه = 0.35

حال با استفاده از معادله ابتدایی می توان نوشت:

SAM = (دقایق پایه + زمان اضافی برای بسته بندی + زمان اضافی برای شخص و دستگاه) = 0.35 + (0.35 *10%) + (0.35 * 20%) = 0.35 + 0.035 + 0.07 = 0.46 دقیقه.

بنابراین SAM یا SMV برای آن عملیات 0.46 دقیقه است.

 

1 دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *