صفحه اصلی صــنعت و تجـــارت ظرفیت ساعتی دستگاه در صنعت پوشاک به چه صورت محاسبه می شود؟
1400/01/24

ظرفیت ساعتی دستگاه در صنعت پوشاک به چه صورت محاسبه می شود؟

Calculate Machine Capacity in Apparel Industry

محاسبه ظرفیت ساعتی دستگاه آنگونه که به نظر می آید، کار سختی نیست. این یک موضوع مهم در بخش پوشاک آماده است. محاسبه ظرفیت ساعتی دستگاه برای به دست آوردن ظرفیت تولیدی صنعت پوشاک الزامی است. از آنجاییکه این موضوع اهمیت زیادی در بخش تولید پوشاک دارد، لذا در این مقاله قصد داریم تا درباره نحوه محاسبه ظرفیت ساعتی دستگاه در صنعت پوشاک به بیان مطالبی بپردازیم.

ظرفیت ساعتی دستگاه چیست؟

ظرفیت ساعتی دستگاه یک کارخانه تولید پوشاک کاملاً با تعداد خطوط دوزندگی، تعداد چرخ های خیاطی و تعداد ساعات کاری روزانه ارتباط دارد. در واقع ظرفیت ساعتی دستگاه به صورت مستقیم با نتایج متعدد آنها، یعنی تعداد خطوط دوزندگی، تعداد چرخ های خیاطی و تعداد ساعات کاری روزانه متناسب است.

محاسبه ظرفیت ساعتی دستگاه در صنعت پوشاک

برای محاسبه ظرفیت ماشین در صنعت پوشاک، به اطلاعات زیر نیاز داریم:

1- تعداد خطوط دوخت در کارخانه
2- تعداد دستگاه ها در هر خط دوخت
3- ساعات کاری روزانه

حال با استفاده از فرمول زیر به راحتی می توان ظرفیت ساعتی دستگاه را در صنعت پوشاک محاسبه کرد.

ظرفیت ساعتی دستگاه = تعداد خطوط دوخت در کارخانه × تعداد دستگاه ها در هر خط دوخت × تعداد ساعات کاری روزانه.

دستگاه پنبه پاک کنی و تاریخچه آن

مثال:

فرض کنید کارخانه ای دارای 10 خط دوخت است که در هر یک از این خطوط 20 ماشین کار می کنند. ساعات کاری روزانه این کارخانه هم 8 ساعت است. حال ظرفیت ساعتی دستگاه این کارخانه را محاسبه کنید.

حل:

در این مسئله

تعداد خطوط دوخت در کارخانه = 10

تعداد دستگاه ها در هر خط دوخت = 20

ساعات کاری روزانه کارخانه = 8

پس

ظرفیت ساعتی دستگاه = تعداد خطوط دوخت در کارخانه × تعداد دستگاه ها در هر خط دوخت × تعداد ساعات کاری روزانه = 10× 20 × 8 = 1600 ساعت.

پس ظرفیت ساعتی دستگاه کارخانه فوق، 1600 ساعت است.

کلام پایانی

اگر مقاله فوق را با دقت خوانده باشید، به راحتی می توانید به سوالات مصاحبه ای زیر پاسخ دهید:

1- منظور از ظرفیت ساعتی دستگاه در صنعت پوشاک چیست؟
2- ظرفیت ساعتی دستگاه در صنعت پوشاک چگونه محاسبه می شود؟
3- ظرفیت ساعتی دستگاه در صنعت نساجی را محاسبه کنید؟
4- ظرفیت ساعتی دستگاه در صنعت پوشاک را تعریف کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *