صفحه اصلی صــنعت و تجـــارت روند کاری کنترل کیفیت در بخش خیاطی
1400/10/29

روند کاری کنترل کیفیت در بخش خیاطی

Process Flow Chart of Quality Control in Sewing Section

کیفیت به رضایت یا الزامات خریدار اشاره دارد. در حال حاضر تجارت پوشاک آماده کاملاً کیفیت محور است و مسئولیت پیاده سازی این کیفیت برعهده تمام بخش های مختلف تولید پوشاک می باشد. قسمت خیاطی یکی از مهمترین این بخش هاست. به دلیل اهمیت این بخش در تولید پوشاک، در این مقاله قصد داریم تا به فلوچارت کنترل کیفیت در بخش خیاطی بپردازیم.

توالی فرآیند کنترل کیفیت در بخش خیاطی

بررسی مواد اولیه ورودی

بررسی پنل (خرج کار) برش و لوازم جانبی

بررسی چرخ خیاطی

بررسی نخ خیاطی

بررسی سوزن خیاطی

بررسی پنل گلدوزی و چاپ (در صورت وجود)

بررسی عیوب دوخت

بررسی عیوب درزها

بررسی اندازه ها

بررسی تغییر سایه رنگ پارچه

بررسی اشتباهات در سایزها (اندازه ها)

بررسی موارد تزئینی

بررسی آسترلایی ها

بررسی چین ها یا چروک های ظاهری پارچه

تمامی مراحل فوق در جدول زیر به تفصیل توضیح داده شده اند:

شمارهفرآیندرویه کاری
1بررسی مواد اولیه ورودیاین اولین مرحله کنترل کیفی در بخش خیاطی است. در این جا تمام اقلام ورودی باید مورد بررسی قرار بگیرند تا مراحل دوخت به صورت دقیق و بی نقص پیش بروند. 
2بررسی پنل (خرج کار) برش و لوازم جانبیدر این مرحله باید تمام پنل های برش و اقلام تزئینی و جانبی مورد بررسی قرار بگیرند تا بدین وسیله از عدم تطابق آنها با هم جلوگیری شود. 
3بررسی چرخ خیاطیچرخ خیاطی مناسب باید براساس نمونه تائید شده توسط خریدار انتخاب گردد تا اقلام سفارش با آن نوع چرخ خیاطی دوخته شوند.
4بررسی نخ خیاطیاین یک موضوع بسیار مهم در بخش خیاطی است. نخ خیاطی در این مرحله باید براساس نمونه مورد تائید خریداران انتخاب شود. 
5بررسی سوزن خیاطیباید سوزن های با سایز مناسب انتخاب گردند تا بدین گونه بتوان یک لباس بی عیب و نقص تولید کرد.
6بررسی پنل گلدوزی و چاپ (در صورت وجود) در این مرحله چنانچه لباس دارای چاپ یا گلدوزی باشد؛ پنل های چاپ و گلدوزی باید براساس نمونه های مورد تائید خریدار مورد بررسی قرار گیرند.
7بررسی عیوب دوختدر این مرحله و پس از دوخت لباس ها، دوخت آنها بررسی می شود تا از درست و بی عیب بودن آنها اطمینان حاصل گردد.
8بررسی عیوب درزهاپس از بررسی عیوب دوخت، نوبت به بررسی عیوب درزها می رسد. 
9بررسی اندازه هادر این مرحله اندازه های لباس باید براساس دستورالعمل های مورد تائید خریدار مورد بررسی قرار گیرند.
10بررسی تغییر سایه رنگ پارچهدر این مرحله باید سایه رنگ پارچه ها مورد بررسی قرار گیرد؛ چرا که گاهی اوقات نوسان در سایه رنگ پارچه ها مشاهده می شود.
11بررسی اشتباهات در سایزها (اندازه ها)در این مرحله نیاز است سایز لباس ها دوباره بررسی گردد؛ چرا که قرار است سایزهای مناسب لباس برای خریدار فرستاده شوند. 
12بررسی موارد تزئینیباید موارد تزئینی براساس نمونه های مورد تائید خریدار مورد بررسی قرار بگیرند تا از تولید یک لباس با کیفیت و بی نقص اطمینان حاصل شود.
13بررسی آسترلایی هاآسترلایی ها توسط بازرس کیفی بررسی می شوند تا مشخص گردد که آیا کامل و بی نقص هستند یا خیر. 
14بررسی چین ها یا چروک های ظاهری پارچهاین آخرین فرآیند کنترل کیفی در قسمت خیاطی است. در این مرحله بازرس کیفی باید تائید کند که لباس ها فاقد چین و چروک های ظاهری هستند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *