صفحه اصلی صــنعت و تجـــارت روش برآورد هزینه پیراهن آستین بلند بافته شده (برآورد هزینه کارخانه)
1400/04/01

روش برآورد هزینه پیراهن آستین بلند بافته شده (برآورد هزینه کارخانه)

Calculate Costing for Woven Shirt

اگر دوست دارید به یک بازارپرداز واجد شرایط تبدیل شوید، باید با روش برآورد هزینه لباس آشنایی داشته باشید. در بخش پوشاک آماده مسئله برآورد هزینه لباس، عامل مهمی برای یک بازارپرداز محسوب می شود. به دلیل اهمیت این موضوع در بازارپردازی پوشاک، در این مقاله قصد داریم تا درباره روش برآورد هزینه برای پیراهن آستین بلند بافته شده صحبت کنیم.

جهت برآورد هزینه پیراهن آستین بلند بافته شده چه روشی وجود دارد؟

بازارپرداز با شروع روند برآورد هزینه یک پیراهن بافته شده باید موارد زیر را مشخص و تائید کند: 

 1. هزینه پارچه
 2. هزینه چاپ
 3. هزینه گلدوزی
 4. هزینه ساخت (CM)
 5. هزینه شستشو
 6. هزینه لوازم جانبی
 7. هزینه های تجاری
 8. سایر هزینه ها

نکات مهم:

 • وظیفه بعدی بازارپرداز، محاسبه مصرف پارچه و هزینه های آن است.
 • سپس باید سایر هزینه های لازم به قیمت پارچه اضافه شوند تا کل هزینه واقعی لباس به دست آید.

در ادامه مقاله مثالی را در مورد روند برآورد هزینه یک پیراهن بافته شده مورد بررسی قرار می دهیم. امیدوارم با مطالعه آن تمام ابهامات بحث فوق رفع شوند.

مثال:

فرض کنید شرکتی، سفارش تولید یک «پیراهن آستین بلند بافته شده» را برای شما فرستاده است. عرض پارچه این سفارش باید 60 اینچ باشد. نمودار اندازه های این سفارش در جدول زیر درج شده است. حال شما هزینه FOB این سفارش را محاسبه کنید. 

اندازه واقعی (cm)زاپاس (cm)اندازه ها به علاوه زاپاس (cm)
طول بدن از HSP64670
نصف عرض سینه40646
طول آستین30636
چاک آستین (مستقیم)15520
طول یقه38442
عرض یقه628
طول سر آستین10313
عرض سر آستین2.50.53
طول نوار یقه28331
عرض نوار یقه224
طول جیب13215
عرض جیب9110
طول سر شانه42446
عرض سر شانه11314

راه حل:

عرض پارچه = 60 اینچ

(در اینجا عرض پارچه داده شده برابر با 60 اینچ است، اما باید توجه داشته باشید که ما در هنگام دوخت نمی توانیم از لبه های پارچه استفاده کنیم. بنابراین از همان اول باید 1 اینچ را از عرض پارچه داده شده حذف کنیم؛ پس عرض پارچه ما 59 اینچ است).

روش رنگ کردن لباس مشکی و بازگرداندن رنگ سیاه

هدر رفت پارچه = 10%

فرض کنید که

 1. هزینه هر یارد پارچه = 3.5 دلار
 2. هزینه چاپ به ازای دوجین = 1.6 دلار
 3. هزینه گلدوزی به ازای دوجین = 4 دلار
 4. هزینه لوازم جانبی به ازای دوجین = 1.8 دلار
 5. هزینه شستشو هر تکه لباس = 1 دلار، پس هزینه شستشو به ازای دوجین = (12 × 1) = 12 دلار

حال باید مصرف پارچه این سفارش را محاسبه کنیم.

1- مصرف پارچه برای قسمت بدن (بدن + سینه)

برای محاسبه مصرف پارچه قسمت بدن به ازای هر دوجین از فرمول زیر استفاده می گردد:

روش برآورد هزینه پیراهن آستین بلند بافته شده (برآورد هزینه کارخانه) - لباس, صنعت نساجی, صنعت لباس, صنعت پوشاک, پوشاک

بنابراین مصرف پارچه برای قسمت های بدن (بدن و سینه)، 5.64 یارد به ازای دوجین است. 

(نکته: از 2.54 برای تبدیل اینچ به سانتی متر و از 36 برای تبدیل یارد به اینچ استفاده می کنیم).

2- مصرف پارچه برای آستین

برای محاسبه مصرف پارچه آستین به ازای هر دوجین می توان از فرمول زیر استفاده نمود:

روش برآورد هزینه پیراهن آستین بلند بافته شده (برآورد هزینه کارخانه) - لباس, صنعت نساجی, صنعت لباس, صنعت پوشاک, پوشاک

بنابراین مصرف پارچه برای آستین، 2.52 یارد به ازای دوجین است.

3- مصرف پارچه برای یقه

از فرمول زیر برای محاسبه مصرف پارچه یقه به ازای هر دوجین می توان استفاده نمود:

روش برآورد هزینه پیراهن آستین بلند بافته شده (برآورد هزینه کارخانه) - لباس, صنعت نساجی, صنعت لباس, صنعت پوشاک, پوشاک

بنابراین مصرف پارچه برای یقه، 0.59 یارد به ازای دوجین است.

4- مصرف پارچه برای سر آستین

برای محاسبه مصرف پارچه سر آستین به ازای هر دوجین می توان از فرمول زیر استفاده نمود:

روش برآورد هزینه پیراهن آستین بلند بافته شده (برآورد هزینه کارخانه) - لباس, صنعت نساجی, صنعت لباس, صنعت پوشاک, پوشاک

بنابراین مصرف پارچه برای سر آستین، 0.14 یارد به ازای دوجین است.

5- مصرف پارچه برای نوار یقه

از فرمول زیر برای محاسبه مصرف پارچه نوار یقه به ازای هر دوجین استفاده می شود:

روش برآورد هزینه پیراهن آستین بلند بافته شده (برآورد هزینه کارخانه) - لباس, صنعت نساجی, صنعت لباس, صنعت پوشاک, پوشاک

بنابراین مصرف پارچه برای نوار یقه، 0.22 یارد به ازای دوجین است.

6- مصرف پارچه برای جیب

از فرمول زیر برای محاسبه مصرف پارچه جیب به ازای هر دوجین می توان استفاده نمود:

روش برآورد هزینه پیراهن آستین بلند بافته شده (برآورد هزینه کارخانه) - لباس, صنعت نساجی, صنعت لباس, صنعت پوشاک, پوشاک

بنابراین مصرف پارچه برای جیب، 0.26 یارد به ازای دوجین است.

چگونه رنگ لباس را برگردانیم؟

7- مصرف پارچه برای سر شانه

برای محاسبه مصرف پارچه سر شانه به ازای هر دوجین، فرمول زیر را به کار می گیریم:

روش برآورد هزینه پیراهن آستین بلند بافته شده (برآورد هزینه کارخانه) - لباس, صنعت نساجی, صنعت لباس, صنعت پوشاک, پوشاک

بنابراین مصرف پارچه برای سر شانه، 1.13 یارد به ازای دوجین است.

حال با اضافه کردن موارد الف، ب، ج، د، ه، و، ز، می توان مصرف پارچه به ازای دوجین این سفارش را محاسبه کنیم. در ضمن باید درصد هدر رفت پارچه را نیز به این موارد اضافه نمود.

پس کل مصرف پارچه به ازای دوجین پیراهن آستین بلند بافته شده به همراه هدر رفت = }(الف + ب + ج + د + ه + و + ز) + 10%{ = }(5.64 + 2.52 + 0.59+ 0.14 + 0.22 + 0.26 + 1.13) + 10%{ = (10.5 + 10%) به ازای دوجین = 11.55 یارد به ازای دوجین.

پس کل مصرف پارچه پیراهن آستین بلند زنانه بافته شده، 11.55 یارد به ازای دوجین است.

از آنجاییکه قیمت هر یارد پارچه، 3.5 دلار است، پس کل هزینه پارچه به ازای دوجین برابر است با (11.55 × 3.5) = 40.43 دلار.

حال با افزودن تمام هزینه های زیر به قیمت پارچه، کل هزینه FOB لباس را به ازای دوجین محاسبه می کنیم:

 • ح) هزینه پارچه به ازای دوجین = 40.43 دلار   
 • ط) هزینه چاپ به ازای دوجین = 1.6 دلار        
 • ی) هزینه گلدوزی به ازای دوجین = 4 دلار      
 • ک) هزینه لوازم جانبی به ازای دوجین = 1.8 دلار 
 • ل) هزینه شستشو به ازای دوجین = 12 دلار   
 • م) هزینه ساخت (CM) به ازای دوجین = 15 دلار 
 • ن) هزینه های بازرگانی = 0.6 دلار 
 • س) سایر هزینه ها = 0.2 دلار  

بنابراین هزینه FOB به ازای دوجین = (ح + ط + ی + ک + ل + م + ن + س) = (40.43 + 1.6 + 4 + 1.8 + 12 + 15 + 0.6 + 0.2) = 75.63 دلار به ازای دوجین.

کارخانه ها معمولا سفارش را از یک خانه خرید می گیرند، بنابراین باید 10% کمیسیون را بابت سفارش به آنها بپردازند. پس در این شرایط هزینه FOB به ازای دوجین = 75.63 دلار به ازای دوجین + 10% کمیسیون = 83.19 دلار به ازای دوجین.

در برآورد هزینه کارخانه، درصد سود کارخانه (در اینجا 15%) باید به هزینه کل FOB به ازای دوجین اضافه شود. در این حالت هزینه کل FOB به ازای دوجین به علاوه درصد سود برابر است با (83.19 + 15%) = 95.67 دلار.حال کل هزینه FOB برای هر عدد لباس = (95.67 / 12) = 7.97 دلار می شود. بنابراین هزینه FOB کارخانه برای هر عدد لباس، 7.97 دلار است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *