صفحه اصلی صــنعت و تجـــارت جریان کاری روش سفید شویی آنزیمی
1400/04/18

جریان کاری روش سفید شویی آنزیمی

Flow Chart of Enzyme Bleach Wash

لباس هایی شسته شده با روش سفید شویی آنزیمی (Enzyme Bleach Wash) نسبت به لباس هایی که تنها با یکی از روش های سفید شویی یا شستشوی آنزیمی شسته می شوند، زیباتر هستند. روش سفید شویی آنزیمی انقلابی در زمینه شستشوی پوشاک محسوب می شود. تقاضای فوق العاده زیادی از جانب خریداران برای این روش وجود دارد؛ لذا در این مقاله قصد داریم تا درباره روند کاری روش سفید شویی آنزیمی صحبت کنیم.

فلوچارت روش سفید شویی آنزیمی

بارگیری لباس ها در دستگاه

آهارگیری

دو بار آبکشی

افزودن آنزیم

تنظیم پی هاش مورد نیاز

تنظیم و حفظ دمای لازم برای آنزیم های مختلف

غلتاندن لباس ها به مدت 40 تا 50 دقیقه

دو بار آبکشی

سفید کردن با آب سرد

دو بار آبکشی

مجدداً سفید کردن با آب سرد

دو بار آبکشی

خنثی سازی سفید کننده

نرم کردن

آبگیری

خشک کردن

در ادامه قصد داریم تا در قالب جدول زیر مورد روش سفید شویی آنزیمی بحث کنیم:

شمارهفرآیندرویه کاری
1بارگیری لباس ها در دستگاهدر ابتدای روند سفید شویی آنزیمی، حجم مورد نظر از لباس ها در دستگاه بارگیری می شود.
2آهارگیریدر روند سفید شویی آنزیمی، لباس ها با استفاده از یک ماده شیمیایی ضد آهار مانند بیودی یا ماده ضد لک پشتی آهارگیری می گردند.
3دو بار آبکشیدر این مرحله برای پاک کردن مواد ضد آهار از سطح لباس، لباس ها دو بار آبکشی شوند.
4افزودن آنزیمبا حفظ نسبت M: L، مقدار آنزیم مورد نیاز به محلول سفید شویی آنزیمی اضافه می شود. ممکن است آنزیم اسیدی یا خنثی باشد.
5تنظیم پی هاش مورد نیازدر این مرحله باید با افزودن CH3COOH، پی هاش مورد نیاز (4.5 تا 5) برای آنزیم اسیدی تنظیم و حفظ شود.
6تنظیم و حفظ دمای لازم برای آنزیم های مختلفباید دمای مورد نیاز آنزیم های مختلف در این بخش تنظیم و حفظ شود.
7غلتاندن لباس ها به مدت 40 تا 50 دقیقهپس از اینکه تمامی شرایط فوق برقرار شد، لباس ها به مدت 40 تا 50 دقیقه غلتانده می شوند (این زمان کاملاً به ته رنگ مورد نظر بستگی دارد).
8دو بار آبکشیپس از اینکه لباس ها به ته رنگ مورد نظر رسیدند، دو بار آبکشی می گردند تا مواد نشاسته ای از روی آنها شسته شود.
9سفید کردن با آب سرددر این مرحله برای اینکه لباس ها سفید تر گردند، باید دو بار با آب سرد آبکشی شوند. سپس با در نظر گرفتن مرجع شستشوی مورد تائید خریدار، لباس ها برای مدت زمان مشخصی با سفید کننده ژاپنی یا K.C.I سفید می شوند.
10دو بار آبکشیبرای اینکه ذرات ماده سفید کننده از سطح لباس شسته شوند، لباس ها دو بار آبکشی می گردند.
11مجدداً سفید کردن با آب سردسرانجام در این مرحله لباس ها مجدداً سفید می شوند تا ته رنگ لباس با ته رنگ مشخص شده در مرجع شستشوی مورد نظر تطابق پیدا کند.
12دو بار آبکشیدر این مرحله پس از اینکه لباس ها به ته رنگ مورد نظر رسیدند دوباره آبکشی می گردند تا تمام ذرات ماده سفید کننده از روی لباس شسته شوند.
13خنثی سازی سفید کنندهلباس های شسته شده با روش سفید شویی آنزیمی با استفاده از سدیم متا بی سولفیت یا سدیم هیپو (براساس ته رنگ مورد نظر) خنثی سازی می شوند.
14نرم کردندر این مرحله برای اینکه لباس ها نرم تر شوند، مواد شیمیایی نرم کننده (نرم کننده ضد ازن) بر روی آنها اعمال می گردد.
15آبگیریپس از اتمام تمامی مراحل فوق، لباس ها از دستگاه خارج شده و با استفاده از دستگاه سانتریفیوژ آبگیری می گردند.
16خشک کردننهایتاً پس از اینکه روند سفید شویی آنزیمی به اتمام رسید، لباس ها با توجه به ته رنگ مورد نظر با استفاده از خشک کن گازی یا بخاری خشک می شوند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *