صفحه اصلی صــنعت و تجـــارت تفاوت های بین کوک زنجیری و کوک قفلی
1400/08/21

تفاوت های بین کوک زنجیری و کوک قفلی

Difference Between Chain Stitch and Lock Stitch

کوک زنجیری (Chain Stitch) چیست؟

کوکی که توسط دو یا چند مجموعه نخ خیاطی (نخ سوزن و نخ حلقه گیر) تشکیل می شود؛ کوک زنجیری نام دارد. در این نوع کوک، نخ ها با حلقه زدن و در هم بافته شدن به هم متصل می گردند. لازم به ذکر است که مقاومت کوک زنجیری بیشتر از کوک قفلی است، و در انتهای دوخت برای محکم شدن به کوک شل چپ و راست نیاز ندارد.

تفاوت های بین کوک زنجیری و کوک قفلی - راهنمای خیاطی, دوخت پارچه, خیاطی, تولید لباس, تولید پوشاک
کوک زنجیری

کوک قفلی (Lock Stitch) چیست؟

کوکی که به وسیله دو مجموعه نخ خیاطی (نخ سوزن و نخ ماسوره) تشکیل می گردد؛ به نام کوک قفلی معروف است. در این نوع کوک برای محکم کردن دوخت، باید از کوک شل چپ و راست در ابتدا و انتهای دوخت استفاده شود.

تفاوت های بین کوک زنجیری و کوک قفلی - راهنمای خیاطی, دوخت پارچه, خیاطی, تولید لباس, تولید پوشاک
کوک قفلی

مقایسه بین کوک زنجیری و کوک قفلی

شمارهکوک زنجیریکوک قفلی
1کوک زنجیری توسط دو یا چند مجموعه نخ، به نام های نخ سوزن و نخ حلقه گیر تشکیل می شود.کوک های قفلی توسط دو مجموعه نخ، به نام های نخ سوزن و نخ ماسوره تشکیل می شوند.
2مصرف نخ در کوک زنجیری بیشتر از کوک قفلی است.مصرف نخ کوک های قفلی کمتر از کوک های زنجیری است.
3کوک ها به واسطه در هم آمیختن و در هم بافته شدن تشکیل می گردند. به واسطه در هم بافته شدن به هم متصل می شوند.
4امکان جمع شدگی درز در این نوع کوک زیاد است. در این نوع کوک امکان جمع شدگی درز، کمتر از کوک زنجیری است.
5مقاومت کوک های زنجیری از کوک های قفلی بیشتر است.مقاومت کوک های قفلی از کوک های زنجیری کمتر است.
6در کوک زنجیری، قابلیت اتساع پایه معمولاً 30% است.در این کوک، قابلیت اتساع کمتر از 30% است. 
7معمولاً سرعت چرخ خیاطی کوک زنجیری حدود 8000 دور در دقیقه است. معمولاً سرعت چرخ خیاطی کوک قفلی حدود 6000 دور در دقیقه است.
8ظاهر کوک های زنجیری شبیه یک رشته کوک های زنجیری در بالا و یک زنجیره دوتایی در قسمت زیرین است.ظاهر کوک در هر دو طرف دوخت یکسان است. 
9در انتهای کوک، نیازی به کوک شل چپ و راست نیست.نقطه شروع و نقطه پایانی کوک زنجیری برای محکم شدن، به کوک شل چپ و راست نیاز دارند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *