صفحه اصلی صــنعت و تجـــارت نحوه مطمئن شدن از قابلیت دوخت نخ خیاطی در صنعت پوشاک
1400/08/16

نحوه مطمئن شدن از قابلیت دوخت نخ خیاطی در صنعت پوشاک

How to Ensure Sewability of Sewing Thread in RMG Industry

قابلیت دوخت نخ خیاطی در صنعت پوشاک

به قابل دوخت بودن نخ خیاطی در صنعت پوشاک، قابلیت دوخت نخ خیاطی گفته می شود.

خصوصیات تاثیرگذار بر قابلیت دوخت نخ خیاطی در صنعت پوشاک

  1. نقایص نخ
  2. پرداخت نخ
  3. رنگ نخ
  4. تراکم بسته بندی نخ
  5. نحوه پیچیدن نخ روی ماسوره
  6. طول نخ برحسب یارد

در ادامه مقاله درباره تمامی ویژگی های فوق که بر قابلیت دوخت نخ های خیاطی تاثیر می گذارند، صحبت می کنیم:

۱- نقایص نخ

اگر نخ حاوی گره خوردگی یا نپ باشد؛ ممکن است در حین دوخت پاره شود. در نتیجه تولید و کارآیی چرخ خیاطی کاهش پیدا می کند. این امر در نهایت بر کیفیت نهایی محصولات هم تاثیر منفی می گذارد.

۲- پرداخت نخ

پرداخت نخ به معنی اعمال روان کننده ها بر روی نخ های خیاطی است که باعث می شود تا رشته های نخ به راحتی از میان چشمی سوزن و راهنمای چرخ خیاطی عبور کنند. محتوی روان کننده در نخ ممکن است بین 3 تا 15 درصد باشد. درصد روان کننده ها در نخ های هر دسته یا عدل باید یکسان باشد؛ در غیر این صورت در هنگام دوخت لباس مشکلات زیادی به وجود می آید.

نکاتی در زمینه پرورش پنبه برای دستیابی به محصول پربار

۳- رنگ نخ

رنگ نخ های خیاطی باید مشابه رنگ نمونه باشند و نباید تفاوت رنگ بین نخ های موجود در یک دسته بندی یا عدل نخ مشاهده شود. در غیر این صورت کیفیت دوخت با کاهش رو به رو می گردد.

۴- تراکم بسته بندی نخ

ترکم نخ در بسته بندی های مختلف باید تا حد ممکن یکسان باشد. در غیر این صورت به دلیل نیاز به تنظیم مکرر کشش نخ، فرآیند تولید لباس پایین آمده و کارآیی چرخ های خیاطی کاهش پیدا می کند.

۵- نحوه پیچیدن نخ روی ماسوره

پیچیدن نخ روی ماسوره باید به دقت صورت گیرد. در غیر این صورت در هنگام خیاطی امکان دارد که نخ هایی که از ماسوره ها کشیده می شوند، روی هم جمع گردند. در نتیجه کارآیی و تولید چرخ های خیاطی کاهش پیدا کرده و همین امر در نهایت بر کیفیت نهایی محصولات تاثیر منفی می گذارد.

۶- طول نخ برحسب یارد

طول نخ های خیاطی در یک بسته بندی باید در 2% از طول مورد نیاز نخ موجود باشند. در غیر این صورت ممکن است بسته بندی های نخ رد شوند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *