صفحه اصلی صــنعت و تجـــارت فلوچارت فرایند بخش خیاطی پوشاک
1400/12/27

فلوچارت فرایند بخش خیاطی پوشاک

Process Flow Chart for Garments Sewing Department

خیاطی بخش مهمی در صنعت تولید پوشاک است. در این بخش تمام قسمت های لباس با سوزن و نخ به هم دوخته می شوند. چنانچه روند کاری خیاطی پوشاک براساس یک فلوچارت صورت گیرد؛ جریان کار به سادگی پیش می رود و همین امر باعث آماده شدن به موقع سفارش می شود.

روند کاری بخش خیاطی پوشاک

تجزیه و تحلیل محصول

تعیین هدف تولید

تنظیم چیدمان ماشین آلات براساس هدف تولید

چینش اپراتورها براساس هدف تولید

بررسی کیفیت محصول

متعادل سازی خط تولید

راه اندازی خط تولید

توزیع تمام فرآیندها

دریافت قطعات برش خورده پارچه

توزیع قطعات برش خورده پارچه بین اپراتورها و دستیارها

تکمیل لباس های برش خورده به صورت مجزا

بازرسی کیفی آنلاین

ممیزی کیفی آنلاین

شمارش خروجی کار و تطبیق آن با هدف تولید

بررسی کیفیت نهایی (هر لباس)

تمامی مراحل فوق در جدول زیر به اختصار توضیح داده شده اند:

شمارهفرآیندرویه کاری
1تجزیه و تحلیل محصولدر اینجا درباره روش های دوخت محصولات تصمیم گیری می شود.
2تعیین هدف تولیددر این مرحله هدف تولیدی براساس برنامه زمانی حمل سفارش تعیین می گردد.
3تنظیم چیدمان ماشین آلات براساس هدف تولیدباید نحوه چیدمان دستگاه ها براساس هدف تولید روزانه طراحی شود. 
4چینش اپراتورها براساس هدف تولیددر اینجا اپراتورها باید براساس ظرفیت ماشین آلات به کار گمارده شوند. 
5بررسی کیفیت محصولهر عدد لباس تولیدی باید کیفیت مناسب و قابل قبولی داشته باشد. از این رو کنترل کیفی محصولات لازم است. 
6متعادل سازی خط تولیدمتعادل سازی خط تولید ابزاری است که می توان از آن برای آماده سازی جریان کاری خط تولید استفاده کرد.
7تنظیم خط تولیدتنظیم خط تولید برای سهولت و روانی جریان کار لازم است.
8توزیع تمام فرآیندهامراحل دوخت باید به درستی بین اپراتورها توزیع گردند و به اصطلاح کار به کاردان سپرده شود تا لباس های تولیدی کامل و بی نقص باشند.
9دریافت قطعات برش خورده پارچهدر این مرحله باید قطعات برش خورده از بخش برش دریافت شوند.
10توزیع قطعات برش خورده پارچه بین اپراتورها و دستیارهاپس از دریافت قطعات برش خورده پارچه، باید این قطعات بین اپراتورها و دستیارها توزیع شوند.
11تکمیل لباس های برش خورده به صورت مجزادر اینجا باید بخش های برش خورده هر یک از لباس ها به هم دوخته شوند تا دوخت لباس کامل گردد.
12بازرسی کیفی آنلاینبرای اینکه روند دوخت لباس ها بی عیب و نقص پیش برود؛ بازرسی کیفی آنلاین در حین دوخت لازم است.
13ممیزی کیفی آنلاینبرای اینکه به خریدار نشان داده شود روند تولید لباس ها بدون مشکل در حال انجام است؛ یک بازرس باید به صورت آنلاین بر کیفیت روند تولید نظارت داشته باشد.
14شمارش خروجی کار و تطبیق آن با هدف تولیددر این مرحله باید تمام لباس های آماده شده شمرده شوند و تعداد آنها با هدف تولید روزانه مطابقت داده شود تا بدین گونه بتوان از دستیابی به هدف تولیدی مطمئن شد.
15بررسی کیفیت نهایی (هر لباس) سرانجام در این مرحله تمامی لباس های آماده شده به صورت تک به تک و براساس روش تولید آنها مورد بررسی قرار می گیرند؛ چرا که قرار است این لباس ها به بخش پرداخت ارسال شوند، لذا باید از کامل و بی عیب بودن آنها اطمینان حاصل کرد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *