صفحه اصلی صــنعت و تجـــارت فلوچارت فرآیند بازارپردازی پوشاک
1400/01/02

فلوچارت فرآیند بازارپردازی پوشاک

بازارپردازی پوشاک چیست؟

بازارپردازی پوشاک بخش مهمی در صنعت پوشاک محسوب می شود که همزمان با بخش های تولید و بازاریابی فعالیت می کند. برای اینکه روند کار بازارپردازی برای یک بازارپرداز پوشاک هموار شود، باید فعالیت های خود را با یک نمودار جریان (فلوچارت) روند کار مطابقت دهد؛ این کار باعث می شود تا وی بتواند هوشمندانه و مطمئن گام بردارد. در این مقاله قصد داریم تا مروری بر فلوچارت روند کار بازارپردازی پوشاک داشته باشیم.

فلوچارت بازارپردازی پوشاک

دریافت سفارش به همراه جزئیات آن از خریدار

توسعه نمونه

مذاکره قیمتی با خریدار

تائید سفارش و دریافت برگه سفارش

ساخت نمونه های مورد نیاز (تناسبی، اولیه و غیره) برای تائید

تامین نیاز به پارچه انبوه

تامین نیاز به لوازم جانبی

ساخت و تائید تابلو نمونه

جمع آوری مواد اولیه و ارسال آنها به کارخانه

بررسی مواد اولیه و فهرست بندی آنها

ساخت نمونه P.P (پیش تولید) با مواد اولیه واقعی

برگزاری جلسه پیش تولید

شروع تولید انبوه

جمع آوری گزارش های تولید روزانه و کیفی

انجام بازرسی آنلاین توسط یک تیم کیفی مجرب

ارسال نمونه به مرکز آزمون ثالث

انجام بازرسی نهایی تولید انبوه

حمل کالا

ارسال کلیه مدارک برای خریدار

دریافت وجه سفارش از بانک

تمامی فرآیندهای بالا را در جدول زیر به اختصار توضیح خواهیم داد:

شمارهموضوعروند کاری
1دریافت سفارش به همراه جزئیات آن از خریداراولین کار یک بازارپرداز، جمع آوری سفارشات از خریدار به همراه اطلاعات دقیق (هنری و برگه مشخصات فنی محصول) است.
2توسعه نمونهنمونه باید براساس دستورالعمل های مدنظر خریدار ساخته شود.
3مذاکره قیمتی با خریداردر این اثنا باید بازارپرداز بر سر قیمت با خریدار مذاکره کند.
4تائید سفارش و دریافت برگه سفارشدر اینجا بازارپرداز باید ضمن تثبیت قیمت، برگه سفارش را نیز از خریدار دریافت نماید.
5ساخت نمونه های مورد نیاز (تناسبی، اولیه و غیره) برای تائیددر این مرحله باید نمونه های اولیه یا تناسبی تهیه شده و به منظور تائید برای خریدار ارسال شوند.
6تامین نیاز به پارچه انبوهدر ضمن بازارپرداز باید پارچه مورد نیاز برای تولید انبوه را آماده کند.
7تامین نیاز به لوازم جانبیضمناً باید لوازم جانبی مورد نیاز برای تکمیل سفارش هم آماده شود.
8ساخت و تائید تابلو نمونهدر این مرحله باید تابلوی نمونه لوازم جانبی آماده شده و به تائید خریدار برسد.
9جمع آوری مواد اولیه و ارسال آنها به کارخانهکلیه مواد خام مورد نیاز باید توسط بازارپرداز جمع آوری شده و در زمان مقتضی در داخل کارخانه آماده باشند.
10بررسی مواد اولیه و فهرست بندی آنهادر این مرحله باید کلیه مواد اولیه موجود در کارخانه بررسی شده و با برگه اقلام ضروری مطابقت داده شوند.
11ساخت نمونه P.P (پیش تولید) با مواد اولیه واقعیدر این جا یک نمونه P.P براساس دستورالعمل های خریدار و با مواد اولیه واقعی ساخته می شود.
12برگزاری جلسه پیش تولیدبازارپرداز قبل از شروع روند تولید به منظور هموار شدن فرآیند ساخت باید یک جلسه پیش تولید برگزار کند.
13شروع تولید انبوهسرانجام تولید انبوه شروع می شود.
14جمع آوری گزارش های تولید روزانه و کیفیدر این مرحله باید بازارپرداز مرتباً گزارش های تولید و کیفی را جمع آوری کرده و تحلیل کند.
15انجام بازرسی آنلاین توسط یک تیم کیفی مجرببازارپرداز در هنگام تولید انبوه باید ترتیب یک بازرسی آنلاین توسط یک تیم کیفی مجرب را بدهد.
16ارسال نمونه به مرکز آزمون ثالثبه منظور تائید کیفیت کالاهای تولیدی، باید بازارپرداز یک نمونه از آنها را برای یک مرکز آزمون ثالث ارسال کند.
17انجام بازرسی نهایی تولید انبوهپس از اتمام تولید انبوه باید بازرسی نهایی سفارش انجام شود.
18حمل کالابعد از بازرسی نهایی باید کل سفارش برای خریدار ارسال گردد.
19ارسال کلیه مدارک برای خریدارپس از ارسال سفارش باید کلیه اسناد مربوط به سفارش هم برای خریدار ارسال شود تا او مقدمات پرداخت وجه سفارش را آماده کند.
20دریافت وجه سفارش از بانکو سرانجام وجه سفارش از بانک دریافت می شود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *