صفحه اصلی صــنعت و تجـــارت فرآیند شستشوی لباس های جین یا دنیم
1400/04/10

فرآیند شستشوی لباس های جین یا دنیم

Denim or Jeans Washing Process

جین شویی (Denim Washing) چیست؟

جین شویی یک فرآیند پرداخت هنری به حساب می آید که هدف از آن افزایش جذابیت و استحکام پارچه های جین یا دنیم است. با جین شویی می توان جلوه های مختلفی را بر روی لباس های دنیم به وجود آورد؛ مانند کمرنگ شدگی بدون وصله کاری، جمع شدن درزها، کرک زدایی، چین خوردگی، پرزداری و غیره. فرآیند جین شویی از یک رویه کاری تبعیت می کند که به واسطه آن می توان به تمامی تاثیرات مورد نظر دست پیدا کرد. با توجه به اهمیت این فرآیند در روند شستشوی پوشاک، در این مقاله به جریان کاری فرآیند جین شویی می پردازیم.

فلوچارت فرآیند جین شویی

دریافت لباس ها

فرآیند خشک

ارسال به بخش فرآیند مرطوب

بارگیری لباس ها در ماشین لباسشویی

آهارگیری

اعمال آنزیم

سفید کردن (در صورت نیاز)

خنثی سازی

چلاندن

خشک کردن

اسپری P.P

خنثی سازی

رنگرزی جزئی

نرم کردن

چلاندن

خشک کردن

سه بعدی

پخت

بررسی Q.C

تحویل

در جدول زیر تمام مراحل فوق را توضیح خواهیم داد:

اتحادیه اروپا می خواهد با انبوه زباله های نساجی مبارزه کند
شمارهفرآیندرویه کاری
1دریافت لباس هادر اولین مرحله، لباس های جین از بخش خیاطی گرفته می شوند.
2فرآیند خشکچنانچه لباس ها به هر نوعی از فرآیند خشک (شن دستی، ریش ریش کردن، لوله کردن و غیره) احتیاج داشتند، به بخش فرآیند خشک ارسال می گردند.
3ارسال به بخش فرآیند مرطوبپس از اینکه روال کاری فرآیند خشک به پایان رسید، لباس ها در این مرحله به بخش فرآیند مرطوب فرستاده می شوند. 
4بارگیری لباس ها در ماشین لباسشوییلباس ها به منظور تکمیل روند شستشو و براساس دستورالعمل های مورد تائید خریدار در ماشین لباسشویی بارگیری می شوند.
5آهارگیریفرآیند آهارگیری با استفاده از یک ماده شیمیایی ضد آهار انجام می شود تا مواد آهار از روی لباس ها پاک گردند. 
6اعمال آنزیمفرآیند شستشوی آنزیمی براساس دستورالعمل های مورد تائید خریدار و با استفاده از آنزیم های شیمیایی (اسیدی یا خنثی) انجام می گیرد.
7سفید کردن (در صورت نیاز)در این مرحله چنانچه براساس دستورالعمل شستشو به منظور مطابقت ته رنگ لباس با رنگ مورد نظر نیاز به سفید کردن باشد، فرآیند سفید کردن با استفاده از یک ماده شیمیایی سفید کننده (K.C.I یا سفید کننده ژاپنی) صورت می پذیرد.
8خنثی سازیباید ماده شیمیایی سفید کننده با استفاده از سدیم متا بی سولفیت یا سدیم هیپو خنثی شود. انتخاب هر ماده شیمیایی به وضعیت آنی لباس ها بستگی دارد.
9چلاندنلباس ها با استفاده از دستگاه سانتریفیوژ (hydro extractor) آبگیری می شوند.
10خشک کردندر این مرحله لباس ها با استفاده از خشک کن گازی یا بخاری خشک می گردند.
11اسپری P.Pچنانچه لباس ها براساس دستورالعمل شستشو به اثر P.P احتیاج داشته باشند، ماده شیمیایی P.P بر روی آنها اسپری می گردد.
12خنثی سازیدر این مرحله ماده شیمیایی P.P با استفاده از سدیم متا بی سولفیت خنثی می شود.
13رنگرزی جزئیگاهی اوقات برای مطابقت رنگ لباس با سایه رنگ مورد نظر باید لباس ها به صورت جزئی رنگ شوند.
14نرم کردناین فرآیند با استفاده از یک ماده شیمیایی نرم کننده انجام می شود. ممکن است نرم کننده کاتیونی یا غیر یونی باشد.
15چلاندنبا استفاده از دستگاه سانتریفیوژ باید لباس ها را آبگیری نمود.
16خشک کردنتمامی لباس ها با استفاده از خشک کن های گازی یا بخاری خشک می شوند. 
17سه بعدیچنانچه براساس دستورالعمل های مورد تائید خریدار نیاز به جلوه های سه بعدی باشد، روند ایجاد جلوه های سه بعدی بر روی لباس ها انجام می شود.
18پختدر این مرحله پس از اتمام فرآیند سه بعدی سازی، تمامی لباس ها در کوره پخته می شوند.
19بررسی Q.Cته رنگ و جلوه های لباس ها با نمونه های شستشو و مرجع خریدار مطابقت داده می شود تا از تطابق آنها اطمینان حاصل گردد.
20تحویلسرانجام لباس ها در این مرحله به بخش پرداخت ارسال می شوند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *