صفحه اصلی صــنعت و تجـــارت روند کاری ساخت نمونه پوشاک
1400/10/28

روند کاری ساخت نمونه پوشاک

Process Flow Chart of Garments Sample Making:

نمونه های پوشاک در دریافت یک سفارش صادراتی پوشاک، نقش مهمی ایفا می کنند. وظیفه ساخت نمونه ها بر عهده بخش نمونه است. از این رو بخش نمونه در بین سایر بخش های دیگر مثل برش، خیاطی و پرداخت در اولویت تقاضا قرار دارد. یک بازارپرداز پوشاک باید به خوبی با فلوچارت ساخت نمونه پوشاک آشنایی داشته باشد تا بدین گونه بتواند سایر کارهای تولید یک سفارش صادراتی پوشاک را تسهیل نماید.

ترتیب روال کاری ساخت نمونه پوشاک

دریافت مجموعه اطلاعات فنی محصول از خریدار

ساخت الگو

برش پارچه

چاپ یا گلدوزی (در صورت لزوم)

خیاطی

پرداخت

بازرسی کنترل کیفی (QC)

فرستادن نمونه برای خریدار به منظور تائید آن

تمامی مراحل فوق در جدول زیر توضیح داده شده اند:

شمارهفرآیندروند کاری
1دریافت مجموعه اطلاعات فنی (Tech pack) محصول از خریداراین اولین مرحله یک سفارش صادراتی پوشاک است. در این مرحله بازارپرداز، مجموعه اطلاعات فنی محصول را از خریدار دریافت می کند. مجموعه اطلاعات فنی محصول شامل تمامی اطلاعات مورد نیاز در مورد سفارش مانند نمونه مرجع، نمودار اندازه ها، دستورالعمل های چاپ، شستشو، گلدوزی و غیره است.
2ساخت الگودر این مرحله الگوی نمونه پوشاک باید براساس مجموعه اطلاعات فنی محصول (نمودار اندازه ها) ارائه شده توسط خریدار، ساخته شود.
3برش پارچهپس از ساخت الگوی لباس، پارچه باید براساس الگوی مورد نظر برش داده شود. این بخش در تائید سریع تر نمونه پوشاک نقش مهمی بازی می کند.
4چاپ یا گلدوزی (در صورت لزوم) چنانچه مجموعه اطلاعات فنی محصول شامل چاپ یا گلدوزی باشد؛ در این مرحله باید چاپ یا گلدوزی براساس آن بر روی پارچه های برش داده شده انجام بگیرد.
5خیاطیخیاطی نیز بخش دیگری است که در تائید سریع یک نمونه پوشاک بسیار حائز اهمیت است. در اینجا خیاطی باید براساس نمودار اندازه ها صورت بگیرد؛ لازم به ذکر است که نمونه ها باید با دقت دوخته شوند تا نمونه ساخته شده بی عیب و نقص باشد.
6پرداختدر این مرحله اتوکاری یا پرس کاری براساس نمودار اندازه ها بر روی نمونه ها صورت می گیرد. 
7بازرسی کنترل کیفی (QC)یک بازرس کیفی پس از اتمام تمامی مراحل فوق، نمونه ها را براساس مجموعه اطلاعات فنی ارائه شده توسط خریدار مورد بررسی قرار می دهد. چنانچه مشکلی به وجود بیاید، نمونه های پوشاک به بخش مورد نظر فرستاده می شوند تا عیوب مورد نظر اصلاح شده و نمونه پوشاک بی عیب و نقص باشد. 
8فرستادن نمونه برای خریدار به منظور تائید آنپس از بررسی نمونه پوشاک توسط بازرس کنترل کیفی (QC)، نمونه پوشاک به منظور تائید برای خریدار فرستاده می شود. اگر نمونه توسط خریدار تائید شود؛ بازارپرداز می تواند مراحل بعدی تولید پوشاک را شروع کند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *