صفحه اصلی صــنعت و تجـــارت روند کاری روش سنگشویی آنزیمی
1400/04/16

روند کاری روش سنگشویی آنزیمی

Flow Chart of Stone Enzyme Wash

سنگشویی آنزیمی (Stone Enzyme Wash) چیست؟

سنگشویی آنزیمی روشی برای شستشوی لباس است که در آن از سنگ پوکه و ماده شیمیایی آنزیمی استفاده می شود. ابداع این روش تحولی انقلابی در شستشوی پوشاک محسوب می شود. سنگشویی آنزیمی بر سه نوع است: سنگشویی آنزیمی، سنگشویی آنزیمی متوسط (medium stone enzyme wash) و سنگشویی آنزیمی سنگین (heavy stone enzyme wash). لباس ها پس از سنگشویی آنزیمی بسیار زیباتر به نظر می آیند. به دلیل اهمیت این روش شستشو، در این مقاله قصد داریم تا درباره روند کاری روش سنگشویی آنزیمی صحبت کنیم.

توالی فرآیند (فلوچارت) سنگشویی آنزیمی | سنگشویی آنزیمی متوسط | سنگشویی آنزیمی سنگین

بارگیری پوشاک برحسب m/c

آهارگیری

دو بار آبکشی

بارگیری سنگ ها در دستگاه

افزودن ماده شیمیایی آنزیمی برحسب m/c

غلت خوردن لباس ها به مدت 30 تا 60 دقیقه

آبکشی (دو بار)

نرم کردن

چلاندن یا آبگیری

خشک کردن

در جدول زیر درباره تمامی مراحل فوق به اختصار صحبت خواهیم کرد:

شمارهفرآیندرویه کاری
1بارگیری پوشاک برحسب m/cدر ابتدا حجم مورد نظر لباس باید در داخل ماشین لباسشویی ریخته شود.
2آهارگیریاین اولین مرحله فرآیند سنگشویی آنزیمی است. در آن لباس ها با استفاده از مواد شیمیایی یا ماده ضد لک پشتی آهارگیری می شوند.
3دو بار آبکشیبرای پاک کردن آهار از سطح لباس ها لازم است تا آنها دو بار آبکشی گردند.
4بارگیری سنگ ها در دستگاهدر این فرآیند باید مقدار مورد نیاز سنگ پوکه در داخل ماشین لباسشویی ریخته شود.
5افزودن ماده شیمیایی آنزیمی برحسب m/cمقدار لازم آنزیم اسیدی یا آنزیم خنثی براساس مرجع شستشوی پوشاک مورد تائید خریدار، به مخلوط اضافه می شود.
6غلت خوردن لباس ها به مدت 30 تا 60 دقیقهدر این مرحله پس از افزودن تمامی مواد و مواد شیمیایی لازم به دستگاه، لباس ها با توجه به ته رنگ مشخص شده در مرجع شستشوی مورد تائید خریدار به مدت 30 تا 60 غلت می خورند. در شستشوی آنزیمی معمولی، زمان لازم حداکثر 20 دقیقه است؛ در مورد سنگشویی آنزیمی متوسط این زمان حداکثر به 30 تا 40 دقیقه می رسد. این زمان برای سنگشویی آنزیمی سنگین بیش از 40 دقیقه می باشد.
7آبکشی (دو بار)در این مرحله لباس ها دو مرتبه آبکشی می گردند تا مواد نشاسته ای کاملاً از سطح لباس شسته شوند.
8نرم کردنیک ماده شیمیایی نرم کننده (نرم کننده ضد ازن) برای نرم کردن لباس ها به آنها افزوده می شود.
9چلاندن یا آبگیریدر این مرحله و پس از اتمام تمامی مراحل فوق، لباس ها از ماشین لباسشویی خارج شده و با استفاده از دستگاه سانتریفیوژ آبگیری می شوند.
10خشک کردندر انتها لباس ها بسته به ته رنگ مورد نظر با استفاده از دستگاه خشک کن گازی یا بخاری خشک می گردند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *