صفحه اصلی صــنعت و تجـــارت تفاوت بین کشباف تاری و کشباف پودی در صنعت نساجی
1400/07/12

تفاوت بین کشباف تاری و کشباف پودی در صنعت نساجی

Difference Between Warp Knitting and Weft Knitting in Textile

بافندگی کشباف پودی (Weft Knitting) چیست؟

در بافندگی کشباف پودی می توان حلقه های ردیفی افقی را با استفاده از نخ که در آن نخ در جهت افقی اجرا می شود، تولید کرد.

تفاوت بین کشباف تاری و کشباف پودی در صنعت نساجی - تولید لباس, تولید پوشاک, پارچه بافی, بافندگی
کشباف تاری و کشباف پودی در نساجی

بافندگی کشباف تاری (Warp Knitting) چیست؟

در بافندگی کشباف تاری، هر حلقه در جهت افقی از نخی مجزا ساخته می شود و تعداد نخ هایی که برای تولید پارچه استفاده می شوند، حداقل برابر تعداد حلقه ها در یک ردیف افقی است. در این نوع بافندگی، نخ استفاده شده به صورت عمودی اجرا می گردد.

تفاوت بین بافندگی کشباف تاری و کشباف پودی

شمارهکشباف تاریکشباف پودی
1نخ های مورد استفاده در جهت افقی اجرا می شوند.نخ های مورد استفاده در جهت عمودی اجرا می شوند.
2بافت کشباف تاری در جهت طولی کشسان است.بافت کشباف پودی در جهت عرضی کشسان است.
3نسبت به بافت کشباف پودی، کمتر دچار جمع شدگی می شود.نسبت به بافت کشباف تاری، بیشتر دچار جمع شدگی می شود.
4نخ های مورد استفاده از طریق چله تهیه می شوند.نخ های مورد استفاده به وسیله دوک به دست می آیند.
5پارچه های کشباف تاری برای شستشوی خشک بسیار مناسب هستند. پارچه های کشباف پودی برای شستشوی دستی مناسب هستند.
6روش بافندگی کشباف تاری برای تولید پارچه های ضخیم و زمخت مناسب است.این روش بافندگی برای تولید پارچه های نازک کاربرد بیشتری دارد.
7حلقه ها در طول پارچه تولید می شوند.حلقه ها در عرض پارچه تولید می گردند.
8قابلیت ارتجاعی پارچه کشباف تاری کمتر است.قابلیت ارتجاعی پارچه کشباف پودی بسیار زیاد است.
9برای ساخت هر الگوی ردیفی به دوره های بیشتری نیاز است.تعداد دوره ها برابر با الگو است.
10برای هر سوزن بافتنی، حداقل یک نخ نیاز است.هر تعداد سوزن بافندگی برای یک نخ مورد نیاز است.
11تولید هر نوع طرح پارچه با استفاده از روش بافندگی کشباف تاری به آسانی امکان پذیر است.تولید هر نوع طرح پارچه با استفاده از این روش بافندگی، دشوار است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *