صفحه اصلی دانشـــنامه نقایص ایجاد شده در هنگام تولید پارچه های تریکو در صنعت نساجی
1400/08/23

نقایص ایجاد شده در هنگام تولید پارچه های تریکو در صنعت نساجی

Faults of Knit Fabric Observed in Textile Industry

پارچه های تریکو تولید شده در صنعت نساجی مستعد نقایص زیادی هستند؛ این نقص ها در هر مرحله ای از فرآیندهای تولیدی گرفته تا فرآیندهای پرداخت و رنگرزی به چشم می خورند. این معایب باعث کاهش کیفیت پارچه تریکو می شوند و در نهایت بر درصد سود سفارش نیز تاثیر منفی می گذارند. از این رو یک مهندس نساجی باید کاملاً با نقایص ایجاد شده پارچه های تریکو آشنایی داشته باشد؛ لذا در این مقاله قصد داریم تا این معایب را به همراه تصاویر آنها توضیح دهیم. 

نقایص ایجاد شده در هنگام تولید پارچه های تریکو

معایب پارچه های تریکو ممکن است در هر سه مرحله تولید این پارچه، یعنی از مرحله ساخت تا رنگرزی نهایی به چشم بخورد. معایبی که ممکن است در این 3 مرحله به وجود بیایند، عبارتند از: 

نقایص ایجاد شده در هنگام بافت پارچه های تریکو

 1. پرز دادن نخ
 2. تنظیم پارچه
 3. گره خوردگی سطحی پارچه
 4. شکستن سوزن
 5. ایجاد لکه روغن روی پارچه
 6. ضخیم و نازک بودن پارچه
 7. استفاده از نخ مخلوط یا عدل های مخلوط شده نخ
 8. ایجاد سوراخ در سطح پارچه
 9. بیرون زدن الیاف لاکرا از سطح پارچه
 10. آلودگی نخ
 11. جا ماندن نخ در هنگام بافت پارچه
 12. تشکیل عیوب ستاره ای
محافظ پارچه Polygiene ShedGuard و بهبود مقاومت پارچه در برابر سایش در حین شستشو

نقایص ایجاد شده در هنگام رنگرزی پارچه های تریکو

 1. رنگرزی غیریکنواخت
 2. ایجاد لکه های رنگی بر روی پارچه
 3. کرکی شدن سطح پارچه
 4. ایجاد لکه سودا بر روی پارچه

نقایص ایجاد شده در هنگام پرداخت پارچه های تریکوی رنگ شده

 1. کج شدن پارچه
 2. خمیدگی پارچه
 3. عیوب ناشی از برش پارچه
 4. برس زنی غیر یکنواخت پارچه
 5. ایجاد اثرات چروک خوردگی
 6. تشکیل علامت های ناخواسته
 7. ایجاد علامت روغن
 8. ایجاد لکه سیلیکون
 9. تشکیل علامت های خطی
 10. ایجاد اثر سوختگی روی پارچه
 11. ایجاد لکه های مواد شیمیایی
 12. عیوب حاصل از دوخت پارچه

تمام معایب فوق به همراه تصاویر آنها در زیر نشان داده شده اند:

تصاویر نقایص ایجاد شده در هنگام بافت پارچه های تریکو

نقایص ایجاد شده در هنگام تولید پارچه های تریکو در صنعت نساجی - صنعت نساجی, صنعت پارچه, دانش نساجی, تولید پارچه, پارچه
۱ـ پرز دادن نخ
نقایص ایجاد شده در هنگام تولید پارچه های تریکو در صنعت نساجی - صنعت نساجی, صنعت پارچه, دانش نساجی, تولید پارچه, پارچه
۲ـ تنظیم پارچه
نقایص ایجاد شده در هنگام تولید پارچه های تریکو در صنعت نساجی - صنعت نساجی, صنعت پارچه, دانش نساجی, تولید پارچه, پارچه
۳ـ گره خوردگی سطحی پارچه
نقایص ایجاد شده در هنگام تولید پارچه های تریکو در صنعت نساجی - صنعت نساجی, صنعت پارچه, دانش نساجی, تولید پارچه, پارچه
۴ـ شکستن سوزن
نقایص ایجاد شده در هنگام تولید پارچه های تریکو در صنعت نساجی - صنعت نساجی, صنعت پارچه, دانش نساجی, تولید پارچه, پارچه
۵ـ ایجاد لکه روغن روی پارچه
نقایص ایجاد شده در هنگام تولید پارچه های تریکو در صنعت نساجی - صنعت نساجی, صنعت پارچه, دانش نساجی, تولید پارچه, پارچه
۶ـ ضخیم و نازک بودن پارچه
نقایص ایجاد شده در هنگام تولید پارچه های تریکو در صنعت نساجی - صنعت نساجی, صنعت پارچه, دانش نساجی, تولید پارچه, پارچه
۷ـ استفاده از نخ مخلوط یا عدل‌های مخلوط شده نخ
نقایص ایجاد شده در هنگام تولید پارچه های تریکو در صنعت نساجی - صنعت نساجی, صنعت پارچه, دانش نساجی, تولید پارچه, پارچه
۸ـ ایجاد سوراخ در سطح پارچه
نقایص ایجاد شده در هنگام تولید پارچه های تریکو در صنعت نساجی - صنعت نساجی, صنعت پارچه, دانش نساجی, تولید پارچه, پارچه
۹ـ بیرون زدن الیاف لاکرا از سطح پارچه
نقایص ایجاد شده در هنگام تولید پارچه های تریکو در صنعت نساجی - صنعت نساجی, صنعت پارچه, دانش نساجی, تولید پارچه, پارچه
۱۰ـ آلودگی نخ
نقایص ایجاد شده در هنگام تولید پارچه های تریکو در صنعت نساجی - صنعت نساجی, صنعت پارچه, دانش نساجی, تولید پارچه, پارچه
۱۱ـ جا ماندن نخ در هنگام بافت پارچه
نقایص ایجاد شده در هنگام تولید پارچه های تریکو در صنعت نساجی - صنعت نساجی, صنعت پارچه, دانش نساجی, تولید پارچه, پارچه
۱۲ـ تشکیل عیوب ستاره‌ای

تصاویر نقایص ایجاد شده در هنگام رنگرزی پارچه های تریکو

نقایص ایجاد شده در هنگام تولید پارچه های تریکو در صنعت نساجی - صنعت نساجی, صنعت پارچه, دانش نساجی, تولید پارچه, پارچه
۱ـ رنگرزی غیر یکنواخت
نقایص ایجاد شده در هنگام تولید پارچه های تریکو در صنعت نساجی - صنعت نساجی, صنعت پارچه, دانش نساجی, تولید پارچه, پارچه
۲ـ ایجاد لکه‌های رنگی بر روی پارچه
نقایص ایجاد شده در هنگام تولید پارچه های تریکو در صنعت نساجی - صنعت نساجی, صنعت پارچه, دانش نساجی, تولید پارچه, پارچه
۳ـ کرکی شدن سطح پارچه
نقایص ایجاد شده در هنگام تولید پارچه های تریکو در صنعت نساجی - صنعت نساجی, صنعت پارچه, دانش نساجی, تولید پارچه, پارچه
۴ـ ایجاد لکه سودا بر روی پارچه

تصاویر نقایص ایجاد شده در هنگام پرداخت پارچه های تریکوی رنگ شده

نقایص ایجاد شده در هنگام تولید پارچه های تریکو در صنعت نساجی - صنعت نساجی, صنعت پارچه, دانش نساجی, تولید پارچه, پارچه
۱ـ کج شدن پارچه
نقایص ایجاد شده در هنگام تولید پارچه های تریکو در صنعت نساجی - صنعت نساجی, صنعت پارچه, دانش نساجی, تولید پارچه, پارچه
۲ـ خمیدگی پارچه
نقایص ایجاد شده در هنگام تولید پارچه های تریکو در صنعت نساجی - صنعت نساجی, صنعت پارچه, دانش نساجی, تولید پارچه, پارچه
۳ـ عیوب ناشی از برش پارچه
نقایص ایجاد شده در هنگام تولید پارچه های تریکو در صنعت نساجی - صنعت نساجی, صنعت پارچه, دانش نساجی, تولید پارچه, پارچه
۴ـ برس زنی غیر یکنواخت پارچه
نقایص ایجاد شده در هنگام تولید پارچه های تریکو در صنعت نساجی - صنعت نساجی, صنعت پارچه, دانش نساجی, تولید پارچه, پارچه
۵ـ ایجاد اثرات چروک خوردگی
نقایص ایجاد شده در هنگام تولید پارچه های تریکو در صنعت نساجی - صنعت نساجی, صنعت پارچه, دانش نساجی, تولید پارچه, پارچه
۶ـ تشکیل علامت‌های ناخواسته
نقایص ایجاد شده در هنگام تولید پارچه های تریکو در صنعت نساجی - صنعت نساجی, صنعت پارچه, دانش نساجی, تولید پارچه, پارچه
۷ـ ایجاد علامت روغن
نقایص ایجاد شده در هنگام تولید پارچه های تریکو در صنعت نساجی - صنعت نساجی, صنعت پارچه, دانش نساجی, تولید پارچه, پارچه
۸ـ ایجاد لکه سیلیکون
نقایص ایجاد شده در هنگام تولید پارچه های تریکو در صنعت نساجی - صنعت نساجی, صنعت پارچه, دانش نساجی, تولید پارچه, پارچه
۹ـ تشکیل علامت‌های خطی
نقایص ایجاد شده در هنگام تولید پارچه های تریکو در صنعت نساجی - صنعت نساجی, صنعت پارچه, دانش نساجی, تولید پارچه, پارچه
۱۰ـ ایجاد اثر سوختگی روی پارچه
نقایص ایجاد شده در هنگام تولید پارچه های تریکو در صنعت نساجی - صنعت نساجی, صنعت پارچه, دانش نساجی, تولید پارچه, پارچه
۱۱ـ ایجاد لکه‌های مواد شیمیایی
نقایص ایجاد شده در هنگام تولید پارچه های تریکو در صنعت نساجی - صنعت نساجی, صنعت پارچه, دانش نساجی, تولید پارچه, پارچه
۱۲ـ عیوب حاصل از دوخت پارچه

کلام پایانی

چنانچه مقاله فوق را با دقت خوانده باشید، به راحتی می توانید به سوالات زیر در مصاحبه های شغلی پاسخ دهید: 

 1. انواع نقایص مختلف پارچه های تریکو را به همراه تصاویر آنها ذکر کنید.
 2. انواع عیوب مختلفی که در حین رنگرزی ممکن است، برای پارچه های تریکو به وجود بیایند را با تصویر ذکر کنید.
 3. انواع عیوب مختلفی که در حین پرداخت ممکن است، برای پارچه های تریکوی رنگ شده به وجود بیایند را بیان نمایید.
 4. نقایص ایجاد شده در تولید پارچه های تریکو را ذکر کنید.
 5. لیستی از عیوب پارچه های تریکو تهیه کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *