صفحه اصلی دانشـــنامه بافت های سرژه بافته شده به صورت موج دار یا زیگزاگی
1399/01/03

بافت های سرژه بافته شده به صورت موج دار یا زیگزاگی

بافت های سرژه موج دار به عنوان بافت های جناغی نیز شناخته می شوند. در این دسته ها از بافته های جناغی، سرژه در یک جهت برای نصف تکرار، حرکت می کند و سپس برای نصف دیگر از تکرار به صورت معکوس در می آید. حالت عکس سرژه ممکن است در روشی منظم یا غیرمنظم انجام گیرد که در ابتدا سری  رشته هایی که بر وجه پارچه غالب هستند را در نظر می گیرد. بنابراین وقتی تار بر روی پود غالب است، مسیر تار به صورت معکوس خواهد بود، همچنین اگر پود بر فراز تار غالب باشد، سبک و سیاق حرکت پود معکوس می شود.

بافت های سرژه موج دار یا زیگزاگی

این بافت ها به عنوان بافت های جناغی نیز شناخته می شوند. در این دسته ها از بافته های جناغی، سرژه در یک جهت برای نصف تکرار، حرکت می کند و سپس برای نصف دیگر از تکرار به صورت معکوس در می آید. حالت عکس سرژه ممکن است در روشی منظم یا غیرمنظم انجام گیرد. در حالت ایده آل، حرکت عکس بافت سرژه باید سری  رشته هایی که بر روی وجه پارچه غالب هستند را در نظر بگیرد. بنابراین در حالتیکه تار بر روی پود غالب است، مسیر تار به صورت معکوس خواهد بود، همچنین اگر پود بر فراز تار غالب باشد، سبک و سیاق حرکت پود معکوس می شود.

جنس اسکناس های دلاری آمریکا از چیست و از چه موادی ساخته می شوند

بافت های سرژه بافته شده به صورت موج دار یا زیگزاگی - کارخانه نساجی, تولید پارچه, پارچه بافی, انواع بافت

بافت های سرژه حاوی حرکت دنده ای

در این حالت از بافت های سرژه، سرژه همانند بافت های جناغی دچار حالت معکوس می شود. همچنین طرح جناغی شکسته می شود. این نوع از ساختار، یک طرح راه راه مجزا را تولید می کند و از شکل گیری نخ شناور مسطح شده که بافت را دچار پیچش می کند، نیز جلوگیری می کند. از این منظر، می توان مزیت های بیشتری برای بافت های حاوی حرکت دنده ای نسبت به بافت های جناغی در نظر گرفت.

بافت های سرژه بافته شده به صورت موج دار یا زیگزاگی - کارخانه نساجی, تولید پارچه, پارچه بافی, انواع بافت

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *