صفحه اصلی صــنعت و تجـــارت ۲۰ نقص عمده پارچه‌های بافته شده به همراه تصاویر آنها
1400/07/10

۲۰ نقص عمده پارچه‌های بافته شده به همراه تصاویر آنها

20Woven Fabric Defects with Pictures

پارچه بافته شده در صنعت نساجی، با در هم آمیختن رشته های تار و پود ساخته می شود. پارچه های بافته شده معیوب، بر کیفیت کلی لباس های بافته شده مثل پیراهن ها، کاپشن ها، شلوارها و مواردی از این دست تاثیر منفی می گذارند. شما به عنوان یک مهندس نساجی باید با نقایص عمده پارچه های بافته شده که در هنگام تولید پارچه به وجود می آیند، آشنا باشید. به دلیل اهمیت این موضوع، قصد داریم تا در این مقاله، نقص های عمده پارچه های بافته شده را به همراه تصاویر آنها به شما معرفی کنیم.

نواقص عمده موجود در پارچه های بافته شده

انواع مختلف نقایصی که ممکن است در پارچه های بافته شده به وجود بیایند، عبارتند از:

 1. نامناسب بودن لبه ها
 2. پاره شدن نخ های تار یا تار پارچه
 3. پاره شدن نخ های پود یا پود پارچه
 4. شل شدن نخ های تار
 5. شل شدن نخ های پود یا حلقه های تاب خورده نخ
 6. عیب جفتی پارچه
 7. وجود تارهای سفت
 8. شناور شدن نخ های تار
 9. رنگ اشتباه نخ های تار پارچه
 10. پود پارگی
 11. عیب دو پودی
 12. وجود رگه پود نایکنواخت
 13. گلوله شدن
 14. وجود سوراخ در پارچه
 15. وجود لکه روغن روی پارچه
 16. بیرون زدگی انتهای پارچه
 17. تمپل زدگی
 18. وجود اثر خط شانه در پارچه
 19. نپ نخ
 20. وجود جاهای نازک و ضخیم در پارچه

در ادامه مقاله درباره تمامی عیوب فوق به تفصیل صحبت خواهیم کرد:

۱- نامناسب بودن لبه ها (Bad selvage)

نامناسب بودن لبه ها به دلیل بافت ناقص پارچه رخ می دهد. در این نقص، تراکم نخ های تار بیشتر از ضخامت نخ یا پارچه پرداخت شده است.

۲۰ نقص عمده پارچه‌های بافته شده به همراه تصاویر آنها - صنعت نساجی, صنعت پارچه, تولید پارچه, پارچه
خرابی لبه‌های پارچه

۲- پاره شدن نخ های تار یا تار پارچه (Broken ends or warp)

در این حالت نقص پارچه بافته شده به این دلیل است که نخ تار در حین بافت یا پرداخت پارچه، پاره شده است.

۲۰ نقص عمده پارچه‌های بافته شده به همراه تصاویر آنها - صنعت نساجی, صنعت پارچه, تولید پارچه, پارچه
نخ‌های تار پاره شده

۳- پاره شدن نخ های پود یا پود پارچه (Broken picks or weft)

در این حالت نخ های پود در بافت پارچه پاره شده اند.

۲۰ نقص عمده پارچه‌های بافته شده به همراه تصاویر آنها - صنعت نساجی, صنعت پارچه, تولید پارچه, پارچه
نخ‌های پود پاره شده

۴- شل شدن نخ های تار (Loose warp)

این نقص زمانی در پارچه های بافته شده به وجود می آید که کشش نخ تار کم باشد.

۲۰ نقص عمده پارچه‌های بافته شده به همراه تصاویر آنها - صنعت نساجی, صنعت پارچه, تولید پارچه, پارچه
نخ‌های تار شل شده

۵- شل شدن نخ های پود یا حلقه های تاب خورده نخ (Loose weft or snarl)

به دلیل شل بودن نخ های پود پارچه های بافته شده به وجود می آید.

۲۰ نقص عمده پارچه‌های بافته شده به همراه تصاویر آنها - صنعت نساجی, صنعت پارچه, تولید پارچه, پارچه
نخ‌های پود یا حلقه‌های تاب خورده شل شده

۶- عیب جفتی پارچه (Double ends)

این نقص زمانی در پارچه های بافته شده به وجود می آید که دو سر میل میلک های تار، پس از آهار زنی به هم برسند.

۲۰ نقص عمده پارچه‌های بافته شده به همراه تصاویر آنها - صنعت نساجی, صنعت پارچه, تولید پارچه, پارچه
عیب جفتی پارچه

۷- وجود تارهای سفت (Tight ends)

اگر کشش نخ تار بیش از سایر نخ های چله دستگاه بافندگی باشد؛ این نقص در پارچه های بافته شده رخ می دهد.

۲۰ نقص عمده پارچه‌های بافته شده به همراه تصاویر آنها - صنعت نساجی, صنعت پارچه, تولید پارچه, پارچه
تارهای سفت شده پارچه

۸- شناور شدن نخ های تار (Float of warp)

اگر کسی عمداً یا سهواً پارچه را با نورد لباس بکشد؛ این نوع نقص در پارچه های بافته شده به وجود می آید. 

۲۰ نقص عمده پارچه‌های بافته شده به همراه تصاویر آنها - صنعت نساجی, صنعت پارچه, تولید پارچه, پارچه
نخ‌های تار شناور پارچه

۹- رنگ اشتباه نخ های تار (Wrong end color)

به خاطر طراحی غلط نخ های رنگی در پارچه های بافته شده ایجاد می گردد.

۲۰ نقص عمده پارچه‌های بافته شده به همراه تصاویر آنها - صنعت نساجی, صنعت پارچه, تولید پارچه, پارچه
رنگ اشتباه نخ‌های تار پارچه

۱۰- پود پارگی پارچه (Miss pick)

این نقص زمانی در پارچه های بافته شده خودش را نشان می دهد که اپراتور بدون اینکه نخ های پود پاره شده را از شید دستگاه بردارد؛ دستگاه متوقف شده را به کار می اندازد.

۲۰ نقص عمده پارچه‌های بافته شده به همراه تصاویر آنها - صنعت نساجی, صنعت پارچه, تولید پارچه, پارچه
پود پارگی پارچه

۱۱- عیب دو پودی (Double pick)

وقتی دستگاه برش به خوبی کار نکند؛ این عیب در پارچه های بافته شده به وجود می آید.

۲۰ نقص عمده پارچه‌های بافته شده به همراه تصاویر آنها - صنعت نساجی, صنعت پارچه, تولید پارچه, پارچه
عیب دو پودی

۱۲- وجود رگه پود نایکنواخت (Weft bar)

چنانچه در هنگام بافت پارچه، نمره نخ دوک ها از یک دوک به دوک دیگر تغییر کند؛ پس از بافت پارچه یک رگه نایکنواخت پود ایجاد می گردد.

۲۰ نقص عمده پارچه‌های بافته شده به همراه تصاویر آنها - صنعت نساجی, صنعت پارچه, تولید پارچه, پارچه
وجود رگه پود نایکنواخت در پارچه

۱۳- گلوله شدن (Ball)

چنانچه نخ تار پارچه بیش از حد پرز دار باشد؛ در این صورت شانه دستگاه بافندگی، گلوله های نخی را بین شانه و میله چله کشی به وجود می آورد. چنانچه گلوله ها آنقدر کوچک باشند که از میان دندانه های شانه دستگاه عبور کنند، در این صورت گلوله های نخی در پارچه بافته شده مشاهده می شوند.

۲۰ نقص عمده پارچه‌های بافته شده به همراه تصاویر آنها - صنعت نساجی, صنعت پارچه, تولید پارچه, پارچه
گلوله شدن نخ پارچه

۱۴- وجود سوراخ در پارچه

این نقص در پارچه هایی رخ می دهد که یک یا چند عدد از نخ های متشکله آنها به اندازه ای آسیب دیده اند که قادر به تشکیل دهانه نیستند.

۲۰ نقص عمده پارچه‌های بافته شده به همراه تصاویر آنها - صنعت نساجی, صنعت پارچه, تولید پارچه, پارچه
وجود سوراخ در پارچه

۱۵- وجود لکه روغن روی پارچه

این عیب شامل تغییر رنگ در بخش یا لایه ای از پارچه است که ممکن است در برابر خشکشویی و شستشو مقاومت کند و از بین نرود. این نقص در حین نخ ریسی، بافندگی یا پرداخت پارچه به وجود می آید. در ضمن این نقص بیشتر در پارچه های بافته شده مشاهده می شود. چنانچه قطعات دستگاه بافندگی بیش از حد روغن کاری شوند، شاید این مشکل در حین بافت پارچه نیز ایجاد گردد.

۲۰ نقص عمده پارچه‌های بافته شده به همراه تصاویر آنها - صنعت نساجی, صنعت پارچه, تولید پارچه, پارچه
لکه روغن روی پارچه

۱۶- بیرون زدگی انتهای پارچه (Tails out)

چنانچه دستگاه برش به خوبی کار نکند، این نقص در پارچه های بافته شده مشاهده می گردد.

۲۰ نقص عمده پارچه‌های بافته شده به همراه تصاویر آنها - صنعت نساجی, صنعت پارچه, تولید پارچه, پارچه
بیرون زدن انتهای پارچه

۱۷- تمپل زدگی (Temple mark)

اگر محل قرار گیری رینگ در میله تمپل درست نباشد و یا اینکه تمپل فشار زیادی به پارچه وارد کند؛ در این صورت پارچه دارای این نقص می شود.

۲۰ نقص عمده پارچه‌های بافته شده به همراه تصاویر آنها - صنعت نساجی, صنعت پارچه, تولید پارچه, پارچه
تمپل زدگی پارچه

۱۸- وجود اثر خط شانه در پارچه

در این حالت ترک خوردگی بین گروه های نخ تار یا به صورت ممتد و یا با فاصله به وجود می آید. این نقص ممکن است به دلیل اشتباه رد کردن نخ های تار از میل میلک های وردها و دندانه های شانه دستگاه و یا آسیب دیدگی سیم های شانه دستگاه بافندگی به وجود بیاید.

۲۰ نقص عمده پارچه‌های بافته شده به همراه تصاویر آنها - صنعت نساجی, صنعت پارچه, تولید پارچه, پارچه
اثر خط شانه در پارچه

۱۹- نپ نخ (Slub)

چنانچه نخ دارای نپ های غیر منتظره باشد، در این صورت آن نپ ها خود را به عنوان نقص در پارچه بافته شده نشان می دهند.

۲۰ نقص عمده پارچه‌های بافته شده به همراه تصاویر آنها - صنعت نساجی, صنعت پارچه, تولید پارچه, پارچه
نپ نخ در پارچه

۲۰- وجود جاهای نازک و ضخیم در پارچه

این نقص پارچه زمانی به وجود می آید که نمره پارچه متفاوت از نمره ای باشد که از قبل برای آن پارچه در نظر گرفته شده است و در واقع به معنی نوسان نمره پارچه است. چنانچه عرض جاهای ضخیم یا نازک پارچه بیش از 1 اینچ (2.54 سانتی متر) باشد؛ نقص عمده ای در درجه بندی پارچه محسوب می شود.

۲۰ نقص عمده پارچه‌های بافته شده به همراه تصاویر آنها - صنعت نساجی, صنعت پارچه, تولید پارچه, پارچه
جاهای نازک و ضخیم در پارچه

بخشی از نخ با طول حداقل یک چهارم اینچ (0.6 سانتی متر) که به طور قابل توجهی ضخیم تر از بخش های مجاور آن باشد؛ محل ضخیم نامیده می شود. بخشی از نخ که قطر آن حداقل 25% قسمت های مجاور آن باشد؛ محل نازک محسوب می شود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *