صفحه اصلی صــنعت و تجـــارت نحوه تهیه لیست بازرسی از پوشاک در صنعت نساجی
1400/07/29

نحوه تهیه لیست بازرسی از پوشاک در صنعت نساجی

How to Make Garment Inspection List in RMG Industry

هر لباسی با در نظر گرفتن برخی پارامترهای مهم در صنعت نساجی باید بازرسی شود. در غیر این صورت ممکن است نقایص مختلفی در لباس ها به وجود بیایند که قطعاً بر رد آنها توسط خریدار تاثیر خواهند گذاشت. به دلیل اهمیت این موضوع، در این مقاله قصد داریم تا نحوه تهیه لیست بازرسی یک پیراهن (بازرسی پوشاک) را در صنعت نساجی مطرح نماییم.

لیست بازرسی پوشاک در صنعت نساجی

شمارهمحل بازرسیدلیل بازرسی
1یقهداشتن طول یکسان در هر دو طرف یقه با خطای 4/1±؛ مطابقت داشتن طرح های شطرنجی و راه راه دو طرف یقه؛ دوخت مناسب؛ پارگی دوخت؛ قرارگیری یقه در حالت صاف و ایستاده.
2سایزبازرسی اندازه قسمت های مختلف پیراهن باید متناسب با برچسب سایز روی لباس باشد.
3دکمه و سوراخ دکمهدوخت دقیق و داشتن فواصل یکسان؛ عدم جمع شدگی درز دکمه ها؛ شکستگی یا خرابی دکمه ها؛ مطابقت دوخت دکمه ها و جا دکمه ها با الگو با در نظر گرفتن خطای 8/1±.
4جیبقرارگیری قسمت بالای جیب در حالت افقی؛ عدم چروکیدگی درز جیب ها یا ظاهر آنها؛ ناقص بودن دوخت جیب ها؛ محکم شدن دو گوشه بالای جیب ها با دوخت چپ و راست؛ مطابقت با الگو با در نظر گرفتن خطای 8/1±.
5سجافظاهر مناسب دوخت یا عدم چروکیدگی درز؛ حاشیه های لباس بدون جا افتادگی دوخت؛ دوخت مناسب از حاشیه های لباس.
6سرشانه و شانهدوخت صحیح و قرارگیری در فواصل مناسب؛ بررسی ظاهر کوک ها و عدم چروکیدگی درز؛ دوخت بدون جا افتادگی.
7درزهای کناریمطابقت مناسب طرح های چهارخانه و راه راه لباس یا حاشیه های الگو در دو طرف درزهای کناری با هم؛بررسی ظاهر درزها؛کوک های ناقص؛لبه های لباس.
8سرآستین هامطابقت خطوط راه راه و چهارخانه با حاشیه های سر آستین ها؛ بررسی طرح های الگو با در نظر گرفتن خطای 8/1±؛ نقایص دوخت ها و کوک ها.
9ظاهر کلی لباسعدم نخ کشی لبه های لباس؛ لکه های روغن یا هر گونه آلودگی، تغییر سایه رنگ لباس و معایب پارچه.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *