صفحه اصلی صــنعت و تجـــارت مقاومت درز پارچه های بافته شده و تریکو
1400/05/28

مقاومت درز پارچه های بافته شده و تریکو

Seam Strength: Woven and Knit Fabrics

متغیرهای زیادی در صنعت نساجی وجود دارند که 88 نوع کوک استاندارد، 284 نوع درز، 28 نوع سوزن خیاطی و 14 نوع نوک سوزن تنها بخشی از آنها هستند. در ضمن نخ خیاطی در انواع مواد منسوج، ساختارهای طبیعی و سایزهای مختلف، متفاوت است؛ به عبارت دیگر شماره برچسب های مختلفی دارد. علاوه بر این، انواع چرخ خیاطی وجود دارند که دارای سرعت ها و لوازم جانبی مختلفی هستند. تنوع انواع پارچه نیز در زمینه مقاومت درز بسیار مهم است. در این مقاله سعی داریم تا به برخی از عواملی که بر مقاومت درز پارچه ها تاثیر دارند، بپردازیم.

بررسی مقاومت درز در پارچه های بافته شده

تعداد کوک ها در واحد طول، اصلی ترین عامل موثر بر مقاومت درز است. در حالت کلی در این نوع پارچه ها، مقاومت درز با افزایش تراکم کوک بیشتر می شود؛ اما هنگامی که تراکم کوک ها خیلی زیاد باشد و یا اینکه درز به دلیل لغزش درز شکافته شود؛ ممکن است به دلیل آسیب مکانیکی پارچه در اثر کار سوزن چرخ خیاطی، اثر افزایش تراکم کوک بر درز برعکس شود. این واقعیت در مورد کوک هایی که در جهت تار پارچه زده می شوند؛ صدق می کند. 
معمولاً شکافتگی درز در اثر دوخت رخ می دهد. اغلب پارگی نخ در هنگام دوخت در امتداد جهت تار پارچه ایجاد می‌شود؛ در حالی که لغزش درز پارچه زمانی اتفاق می افتد که دوخت در جهت پود باشد. با افزایش تعداد کوک ها در واحد طول، مقاومت درز در بسیاری از مواقع کاهش پیدا می کند؛ به عنوان مثال در مورد کوک های 401 و 504 در زمان دوخت در جهت پود این حالت به وجود می آید.
در این نوع پارچه با افزایش ظرافت نخ دوخت (افزایش شماره برچسب)، مقاومت درز در بیشتر مواقع کاهش پیدا می کند. از طرف دیگر با افزایش نمره سوزن خیاطی، مقاومت درز ها تا زمانیکه دوخت در جهت تار پارچه باشد اندکی بیشتر می گردد؛ اما وقتی دوخت در جهت پود پارچه باشد، کاهش پیدا می کند. تاثیر نمره نخ دوخت و نمره سوزن خیاطی بر مقاومت درز، اندکی بیشتر از تاثیر نوع کوک و تعداد کوک در واحد طول است.

آشنایی با قطعات دستگاه پنبه چین (دروگر پنبه)

بررسی مقاومت درز در پارچه های تریکو

تاثیر تراکم کوک بر مقاومت درز در پارچه های تریکو، کم و بیش شبیه پارچه های بافته شده است؛ با این تفاوت که مقاومت درز با افزایش تعداد کوک در واحد طول در هر دو جهت راه های ردیفی و راه های عمودی افزایش می یابد. مقاومت درز در جهت راه های ردیفی، بیشتر از مقاومت درز در جهت راه های عمودی است.
در این پارچه ها با افزایش نمره نخ دوخت (ظرافت نخ)، مقاومت درز کاهش پیدا می کند و بالعکس. از طرف دیگر با افزایش نمره سوزن خیاطی، مقاومت درز کمتر می گردد و بالعکس. تاثیر نمره نخ دوخت و سوزن خیاطی بر مقاومت درز، کمتر از تاثیر نوع کوک و تراکم کوک در دو جهت راه های ردیفی و عمودی است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *