صفحه اصلی صــنعت و تجـــارت روند کاری فرآیند شستشوی آنزیمی
1400/05/13

روند کاری فرآیند شستشوی آنزیمی

Flow Chart of Enzyme Washing Process

شستشوی آنزیمی (Enzyme Washing) چیست؟

شستشوی آنزیمی به دلیل منشاء طبیعی آنزیم ها یک روش شستشوی سازگار با محیط زیست است. این روش یک فرآیند محبوب در بخش شستشوی پوشاک محسوب می شود. برای اینکه اثرات نامطلوب سنگشویی بر روی لباس ها کاهش پیدا کند، لازم است تا لباس ها با استفاده از آنزیم ها شسته شوند. آنزیم ها الیاف سلولزی سطح پارچه ها را می شکنند و آنها را در طول فرآیند شستشو از بین می برند. زمانیکه در فرآیند شستشوی آنزیمی به رنگ مورد نظر می رسیم، می توان روند شستشوی آنزیمی را با تغییر سطح قلیایی حمام شستشو یا تغییر دمای آن متوقف کرد. در حین شستشوی آنزیمی، مقدار مشخصی از رنگینه های آبی نیلی و الیاف سلولزی از سطح پارچه برداشته می شوند. بقیه مراحل شستشوی آنزیمی شامل آبکشی نهایی و نرم کردن است.

فلوچارت فرآیند شستشوی آنزیمی

بارگیری لباس ها

آهارگیری

آبکشی (دو بار)

اضافه کردن آنزیم

تنظیم پی هاش در سطح 4.5 تا 5.5 برای اسید سلولاز یا آنزیم با اضافه کردن اسید استیک (CH3COOH)

تنظیم و حفظ دمای لازم برای آنزیم های مختلف

غلتاندن لباس ها به مدت 30 تا 60 دقیقه (بسته به ته رنگ مورد نظر)

آبکشی (دو بار)

نرم کردن

چلاندن

خشک کردن

تمامی مراحل فوق را در جدول زیر توضیح می دهیم:

نکاتی در زمینه پرورش پنبه برای دستیابی به محصول پربار
شمارهفرآیندرویه کاری
1بارگیری لباس هادر وهله اول لباس هایی که قرار است شسته شوند در داخل دستگاه بارگیری می شوند.
2آهارگیریدر این مرحله لباس ها با استفاده از مواد شیمیایی ضد آهار، آهارگیری می گردند.
3آبکشی (دو بار)پس از اتمام فرآیند آهارگیری، لباس ها باید دو بار آبکشی شوند تا مواد آهار از روی آنها شسته شود.
4اضافه کردن آنزیممقدار آنزیم مورد نیاز (آنزیم اسیدی یا خنثی) با در نظر گرفتن نسبت باید به دستگاه اضافه شود.
5تنظیم پی هاش در سطح 4.5 تا 5.5 برای اسید سلولاز یا آنزیم با اضافه کردن اسید استیک (CH3COOH)در این مرحله چنانچه آنزیم اسیدی به دستگاه اضافه شده باشد، باید پی هاش محیط در محدوده 4.5 تا 5.5 قرار بگیرد؛ برای این کار باید اسید استیک (CH3COOH) به محلول اضافه شود. 
6تنظیم و حفظ دمای لازم برای آنزیم های مختلفباید دمای محیط براساس آنزیم ها تنظیم و حفظ گردد.
7غلتاندن لباس ها به مدت 30 تا 60 دقیقه (بسته به ته رنگ مورد نظر)با توجه به ته رنگ لباس ها، آنها به مدت 30 تا 60 دقیقه غلتانده می شوند.
8آبکشی (دو بار)لباس ها دو بار آبکشی می شوند تا مواد نشاسته ای از روی آنها پاک گردند.
9نرم کردندر این مرحله لباس ها با استفاده از مواد شیمیایی نرم کننده (نرم کننده ضد ازن) نرم می شوند.
10چلاندنپس از اتمام تمامی مراحل فوق، لباس ها آبگیری شده و به بخش خشک کن ارسال می گردند. 
11خشک کردننهایتاً لباس ها (بسته به ته رنگ مورد نظر) با استفاده از خشک کن های گازی یا بخاری خشک می شوند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *