صفحه اصلی صــنعت و تجـــارت روند کاری تولید تی شرت
1400/11/03

روند کاری تولید تی شرت

Process Flow Chart of T-Shirt Manufacturing

ترسیم یک فلوچارت دقیق از روند کاری، عامل مهمی در تولید پوشاک در حجم مورد نظر است. در ضمن وجود این فلوچارت از نظر ارسال سفارشات صادراتی در تاریخ مقرر، بسیار مهم می باشد. لذا به دلیل اهمیت این موضوع در بخش پوشاک آماده، در این مقاله قصد داریم تا درباره روند کاری تولید تی شرت در صنعت پوشاک صحبت کنیم.

فلوچارت تولید تی شرت در صنعت پوشاک

اتصال سرشانه لباس

اتصال یقه لباس

محکم کردن کوک ها

اتصال برچسب اصلی

اتصال نوار یقه

سجاف آستین

اتصال آستین

اتصال برچسب مراقبت

دوخت درز کناری

چسباندن آستین

محکم کاری صابونی آستین

سجاف بدنه

تمامی فرآیندهای فوق در جدول زیر به صورت مختصر توضیح داده شده اند: 

شمارهفرآیندرویه کاری
1اتصال سرشانه لباسدر این مرحله اتصال سرشانه لباس با استفاده از دستگاه اورلاک انجام می شود.
2اتصال یقه لباسدر اینجا یقه لباس با استفاده از دستگاه اورلاک متصل می گردد.
3محکم کردن کوک هامحکم کردن کوک ها با استفاده از دستگاه دوخت مسطح صورت می گیرد.
4اتصال برچسب اصلیبرچسب اصلی از طریق دستگاه دوخت مسطح متصل می شود.
5اتصال نوار یقهدر این مرحله نوار یقه با استفاده از دستگاه دوخت مسطح متصل می گردد.
6سجاف آستینسجاف آستین با استفاده از دستگاه فلت لاک صورت می گیرد. 
7اتصال آستیندر این مرحله اتصال آستین با استفاده از دستگاه اورلاک انجام می شود.
8اتصال برچسب مراقبتبرچسب مراقبت با دستگاه دوخت مسطح متصل می شود.
9دوخت درز کناریدرز کناری تی شرت با استفاده از دستگاه اورلاک دوخته می شود.
10چسباندن آستینمحکم کردن آستین با دوخت زیگزاگی و با استفاده از دستگاه دوخت مسطح صورت می گیرد.
11محکم کاری صابونی آستیندر این مرحله محکم کاری صابونی آستین با استفاده از دستگاه دوخت مسطح انجام می گیرد.
12سجاف بدنهسجاف بدنه لباس با استفاده از دستگاه فلت لاک صورت می گیرد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *