صفحه اصلی دانشـــنامه طبقه بندی ماشین های بافندگی
۱۳۹۹/۰۹/۱۰

طبقه بندی ماشین های بافندگی

Weaving Loom Classification

ماشین های بافندگی

ماشین های بافندگی، دستگاه ها یا ماشین هایی هستند که در آنها تار و پود پارچه ها در هم بافته شده و پارچه تولید می گردد. ماشین بافندگی یک دستگاه مکانیکی اصلی برای بافت پارچه است. کارآیی اصلی ماشین های بافندگی فقط تولید پارچه است. در صنعت بافندگی از انواع مختلف ماشین های بافندگی برای تولید پارچه استفاده می شود.

طبقه بندی ماشین های بافندگی

ماشین های بافندگی را می توان براساس سیستم تشکیل دهانه نخ تار یا سیستم پودگذاری طبقه بندی کرد. در قسمت زیر این طبقه بندی ها توضیح داده شده است.

طبقه بندی با توجه به مکانیسم پودگذاری

طبقه بندی ماشین های بافندگی با توجه به سیستم پودگذاری در جدول نشان داده شده است.

طبقه بندی ماشین های بافندگی براساس سیستم پودگذاری

طبقه بندی ماشین های بافندگی

ماشین بافندگی یک دهنه

ماکو

ماشین بافندگی دستی

ماشین بافندگی برقی

ماشین بافندگی اتوماتیک

بدون ماکو

ماشین بافندگی پروژکتایل

ماشین بافندگی گیره ای

ماشین بافندگی ایرجت

ماشین بافندگی جت آب

ماشین های بافندگی چند دهانه ای

تار موج

پود موج

ماشین های بافندگی براساس سیستم پود گذاری به دو دسته عمده طبقه بندی می شوند. این دو دسته عبارتند از: ماشین های بافندگی ماکودار و ماشین های بافندگی بدون ماکو. ماشین های بافندگی ماکودار از ماکو برای قرار دادن پود استفاده می کنند. ماکو از یک بدنه چوبی تشکیل می شود که دارای وزنی معادل ۱۵۰ تا ۲۵۰ گرم است که یک ماسوره باید نخ پود را بر روی ماکو بپیچد. ماسوره در داخل بدنه چوبی ماکو قرار می گیرد. از محدودیت های ماشین بافندگی ماکودار می توان به سرعت کم، وزن و وقفه زیاد به دلیل تعویض ماسوره های خالی اشاره کرد. اما ماشین های بافندگی بدون ماکو سریعاً جای ماشین های بافندگی ماکودار را گرفتند. ماشین های بافندگی بدون ماکو به دسته های مختلفی مثل ماشین بافندگی پروژکتایل، ماشین بافندگی گیره ای، ماشین بافندگی ایرجت و ماشین بافندگی جت آب تقسیم می شوند. تمام سیستم های احتمالی پودگذاری در شکل زیر نشان داده شده است.

طبقه بندی ماشین های بافندگی - ماشین آلات نساجی, صنعت نساجی, دستگاه های نساجی, دانش نساجی, دانش تولید
واسطه های پودگذاری ماشین های بافندگی.

طبقه بندی براساس مکانیسم تشکیل دهنه

ماشین های بافندگی بر اساس مکانیسم تشکیل دهنه به سه دسته مجزا تقسیم می شوند: ماشین های بافندگی بادامکی، ماشین های بافندگی دابی و ماشین های بافندگی ژاکارد. خلاصه ای از انواع ماشین های بافندگی براساس مکانیسم تشکیل دهنه در جدول ۲ آورده شده است. در ماشین های بافندگی بادامکی، وردها با کمک اهرم های بادامکی کار می کنند و طبق طرح های داده شده به دستگاه منجر به طراحی پارچه می شوند. از مزایای ماشین های بافندگی بادامکی می توان به مکانیسم ساده، هزینه اولیه پایین و نگهداری آسان آنها اشاره کرد. تعداد بادامک ها در دستگاه های بافندگی بادامکی به میزان تکراری بودن بافت بستگی دارند؛ به عنوان مثال برای بافت سرژه ۳/۱، ۴ عدد بادامک مورد نیاز است. ماشین های بافندگی بادامکی دارای محدودیت هایی نیز هستند؛ مثلا بادامک های طراحی شده برای یک بافت نمی توانند برای بافت دیگر مورد استفاده قرار بگیرند، همچنین تغییر بادامک ها به زمان بسیار زیادی نیاز دارد. در ماشین های بافندگی دابی، وردها توسط جک ها و اهرم ها کنترل می شوند و بالا و پایین آمدن وردها توسط زنجیره های الگو کنترل می شوند.

خلاصه ای از انواع ماشین های بافندگی براساس مکانیسم تشکیل دهنه

شماره (Sr)

نوع ماشین بافندگی

طول تکرار (حداکثر)

تعداد میل میلک (حداکثر)

تراکم (گام) (میلی متر)

۱ماشین بافندگی بادامکی (مثبت و منفی)بالاتر از ۸ پود۱۲۱۸
۲ماشین بافندگی دابی (مکانیکی مثبت)۶۰۰۰۲۸۱۲
۳ماشین بافندگی دابی (مکانیکی منفی)۱۵۰۱۶۱۲
۴ماشین بافندگی دابی (مکانیکی گردان)۴۷۰۰۲۸۱۸
۵ماشین بافندگی دابی (الکتریکی منفی)۶۴۰۰۱۶۱۲
۶ماشین بافندگی دابی (الکتریکی مثبت)۶۴۰۰۲۸۱۲
تعداد قلاب ها
۷ماشین بافندگی ژاکارد (مکانیکی تک بالابر)۶۰۰
۸ماشین بافندگی ژاکارد (مکانیکی دو بالابر)۱۲۰۰
۹ماشین بافندگی ژاکارد (الکترونیکی دو بالابر)بالاتر از ۱۴۰۰۰

ماشین های بافندگی دابی را با حداکثر ۳۲ ورد نیز می توان مجهز کرد که این امر باعث افزایش امکانات بافت دستگاه می شود. بافت طرح های کرپ، لانه زنبوری، حوله ای، توری بدلی و مخمل کبریتی با ماشین بافندگی دابی امکان پذیر است. اما مکانیسم کار این دستگاه ها در مقایسه با ماشین های بافندگی بادامکی بسیار پیچیده است، و هزینه اولیه و هزینه نگهداری آنها نیز بسیار زیاد است. در ماشین های بافندگی ژاکارد نخ های تار به جای اینکه توسط وردها کنترل شوند، به صورت مجزا توسط ریسمانی به نام ریسمان ژاکارد تحت کنترل در می آیند. ماشین های بافندگی ژاکارد امکانات بافت را تا حد نامحدودی گسترش می دهند. با این دستگاه ها می توان پارچه هایی با طرح های پیچیده مانند طرح حیوان، گل یا طرح های هندسی تولید کرد. خلاصه ای از سیستم های موجود ژاکارد برگرفته از Staubli در جدول زیر آمده است.

خلاصه ای از ماشین های بافندگی ژاکارد

شماره (Sr)

کاربرد

مدل ماشین بافندگی ژاکارد توصیه شده

تعداد قلاب ها

ویژگی ها

۱روبان ها و برچسب هاCX 182/LX 32/LX 62۸۹۶/۴۴۸/۱۹۲سوزن بافی، پارچه نواری، ماشین ژاکارد دهانه باز دو بالا بره با محرک میل لنگ با دهانه کج در محدوده LX
۲حاشیه های مکتوبCX 172۶۴ یا ۸۰بافت برچسب و لوگو بر روی حاشیه پارچه، ماشین ژاکارد دهانه باز دو بالا بره، دهانه میل لنگ متحرک، دهانه موازی
۳نوشته های پارچه ای بر روی حاشیه پارچهCX 182۹۶ یا ۱۹۲
۴پارچه های صاف و پارچه های حوله ایLX 1602 و LX 3202LX 1602: 3072, 4096, 5120 قلاب

LX 3202: 6144, 8192, 10240, 12288(x2),

۱۴۳۳۶, ۱۸۴۳۲ قلاب

پارچه های صاف، پارچه های حوله ای و پارچه های فنی، ماشین ژاکارد دهانه باز دو بالا بره، سیستم شافت هم محور، کنترل توسط بادامک مکمل، تنظیم مناسب دهانه نخ تار و زاویه نخ تار
SX۱۴۰۸ قلاب (۱۱ ردیف از ۱۶ مدول)

۲۶۸۸ قلاب (۲۱ ردیف از ۱۶ مدول)

پارچه های صاف و پارچه های حوله ای، ۷۶ دقیق، امکان تنظیم دهانه نخ تار.
۵بافت برچسب ها و نام حاشیه بر روی پارچهUNIVALETTE۶۴ یا ۹۶ محرک در هر سربافت برچسب و لوگو بر روی حاشیه ها و تمامی قسمت های پارچه های صاف، ماشین بافندگی ژاکارد خود دارای محرک است و هیچ ارتباط مکانیکی با دستگاه های بافندگی ندارد و به صورت الکترونیکی همزمان هماهنگ می شود.
۶فاقد محدودیت مکانیکیUNIVAL 100۵۱۲–۱۵۳۶۰(x2) نخ ها با تمام قالب های واسطهپارچه های تخت، پارچه های حوله ای، پارچه های فنی و پارچه های الیاف کربن، امکان کنترل نخ های تار به صورت مجزا با کمک Stäubli JACTUATOR وجود دارد، ماشین بافندگی ژاکارد خود دارای محرک است و هیچ ارتباط مکانیکی با دستگاه های بافندگی ندارد و به صورت الکترونیکی همزمان هماهنگ می شود.
۷پارچه های مخملیSX V۲۶۸۸ قلابپارچه های مخملی، دو شافت موازی، محرک بادامکی در هر دو طرف
LX 1692۳۰۷۲، ۴۰۹۶، ۵۱۲۰ قلابسیستم شافت هم محور، کنترل توسط بادامک مکمل.
LX 3292۶۱۴۴، ۸۱۹۲، ۱۰۲۴۰، ۱۲۲۸۸، ۱۴۳۳۶ قلابتنظیم مناسب دهانه نخ تار و زاویه نخ تار

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این مطلب را از دست ندهید

سه روش جهت تعیین کیفیت ماسک ها

با ایجاد بیمار…