صفحه اصلی دانشـــنامه طبقه بندی ماشین آلات بافندگی
1399/09/10

طبقه بندی ماشین آلات بافندگی

Weaving Loom Classification

ماشین های بافندگی، دستگاه ها یا ماشین هایی هستند که در آنها تار و پود پارچه ها در هم بافته شده و پارچه تولید می گردد. ماشین بافندگی یک دستگاه مکانیکی اصلی برای بافت پارچه است. کارآیی اصلی ماشین های بافندگی فقط تولید پارچه است. در صنعت بافندگی از انواع مختلف ماشین های بافندگی برای تولید پارچه استفاده می شود.

طبقه بندی ماشین آلات بافندگی

ماشین های بافندگی را می توان براساس سیستم تشکیل دهانه نخ تار یا سیستم پودگذاری طبقه بندی کرد. در قسمت زیر این طبقه بندی ها توضیح داده شده است.

طبقه بندی با توجه به مکانیسم پودگذاری

طبقه بندی ماشین های بافندگی با توجه به سیستم پودگذاری در جدول نشان داده شده است.

طبقه بندی ماشین های بافندگی براساس سیستم پودگذاری

طبقه بندی ماشین های بافندگی

ماشین بافندگی یک دهنه

ماکو

ماشین بافندگی دستیماشین بافندگی برقی

ماشین بافندگی اتوماتیک

بدون ماکو

ماشین بافندگی پروژکتایلماشین بافندگی گیره ای

ماشین بافندگی ایرجت

ماشین بافندگی جت آب

ماشین های بافندگی چند دهانه ای

تار موج

پود موج

ماشین های بافندگی براساس سیستم پود گذاری به دو دسته عمده طبقه بندی می شوند. این دو دسته عبارتند از: ماشین های بافندگی ماکودار و ماشین های بافندگی بدون ماکو. ماشین های بافندگی ماکودار از ماکو برای قرار دادن پود استفاده می کنند. ماکو از یک بدنه چوبی تشکیل می شود که دارای وزنی معادل 150 تا 250 گرم است که یک ماسوره باید نخ پود را بر روی ماکو بپیچد. ماسوره در داخل بدنه چوبی ماکو قرار می گیرد. از محدودیت های ماشین بافندگی ماکودار می توان به سرعت کم، وزن و وقفه زیاد به دلیل تعویض ماسوره های خالی اشاره کرد. اما ماشین های بافندگی بدون ماکو سریعاً جای ماشین های بافندگی ماکودار را گرفتند. ماشین های بافندگی بدون ماکو به دسته های مختلفی مثل ماشین بافندگی پروژکتایل، ماشین بافندگی گیره ای، ماشین بافندگی ایرجت و ماشین بافندگی جت آب تقسیم می شوند. تمام سیستم های احتمالی پودگذاری در شکل زیر نشان داده شده است.

طبقه بندی ماشین آلات بافندگی - ماشین آلات نساجی, صنعت نساجی, دستگاه های نساجی, دانش نساجی, دانش تولید
واسطه های پودگذاری ماشین های بافندگی.

طبقه بندی براساس مکانیسم تشکیل دهنه

ماشین های بافندگی بر اساس مکانیسم تشکیل دهنه به سه دسته مجزا تقسیم می شوند: ماشین های بافندگی بادامکی، ماشین های بافندگی دابی و ماشین های بافندگی ژاکارد. خلاصه ای از انواع ماشین های بافندگی براساس مکانیسم تشکیل دهنه در جدول 2 آورده شده است. در ماشین های بافندگی بادامکی، وردها با کمک اهرم های بادامکی کار می کنند و طبق طرح های داده شده به دستگاه منجر به طراحی پارچه می شوند. از مزایای ماشین های بافندگی بادامکی می توان به مکانیسم ساده، هزینه اولیه پایین و نگهداری آسان آنها اشاره کرد. تعداد بادامک ها در دستگاه های بافندگی بادامکی به میزان تکراری بودن بافت بستگی دارند؛ به عنوان مثال برای بافت سرژه 3/1، 4 عدد بادامک مورد نیاز است. ماشین های بافندگی بادامکی دارای محدودیت هایی نیز هستند؛ مثلا بادامک های طراحی شده برای یک بافت نمی توانند برای بافت دیگر مورد استفاده قرار بگیرند، همچنین تغییر بادامک ها به زمان بسیار زیادی نیاز دارد. در ماشین های بافندگی دابی، وردها توسط جک ها و اهرم ها کنترل می شوند و بالا و پایین آمدن وردها توسط زنجیره های الگو کنترل می شوند.

آشنایی با قطعات دستگاه پنبه چین (دروگر پنبه)

خلاصه ای از انواع ماشین آلات بافندگی براساس مکانیسم تشکیل دهنه

شماره (Sr)

نوع ماشین بافندگی

طول تکرار (حداکثر)

تعداد میل میلک (حداکثر)

تراکم (گام) (میلی متر)

1 ماشین بافندگی بادامکی (مثبت و منفی) بالاتر از 8 پود 12 18
2 ماشین بافندگی دابی (مکانیکی مثبت) 6000 28 12
3 ماشین بافندگی دابی (مکانیکی منفی) 150 16 12
4 ماشین بافندگی دابی (مکانیکی گردان) 4700 28 18
5 ماشین بافندگی دابی (الکتریکی منفی) 6400 16 12
6 ماشین بافندگی دابی (الکتریکی مثبت) 6400 28 12
تعداد قلاب ها
7 ماشین بافندگی ژاکارد (مکانیکی تک بالابر) 600
8 ماشین بافندگی ژاکارد (مکانیکی دو بالابر) 1200
9 ماشین بافندگی ژاکارد (الکترونیکی دو بالابر) بالاتر از 14000

ماشین های بافندگی دابی را با حداکثر 32 ورد نیز می توان مجهز کرد که این امر باعث افزایش امکانات بافت دستگاه می شود. بافت طرح های کرپ، لانه زنبوری، حوله ای، توری بدلی و مخمل کبریتی با ماشین بافندگی دابی امکان پذیر است. اما مکانیسم کار این دستگاه ها در مقایسه با ماشین های بافندگی بادامکی بسیار پیچیده است، و هزینه اولیه و هزینه نگهداری آنها نیز بسیار زیاد است. در ماشین های بافندگی ژاکارد نخ های تار به جای اینکه توسط وردها کنترل شوند، به صورت مجزا توسط ریسمانی به نام ریسمان ژاکارد تحت کنترل در می آیند. ماشین های بافندگی ژاکارد امکانات بافت را تا حد نامحدودی گسترش می دهند. با این دستگاه ها می توان پارچه هایی با طرح های پیچیده مانند طرح حیوان، گل یا طرح های هندسی تولید کرد. خلاصه ای از سیستم های موجود ژاکارد برگرفته از Staubli در جدول زیر آمده است.

اسپیندل پنبه ‌چین چه نوع قطعه ای است و چرا وجودش اهمیت دارد؟

خلاصه ای از ماشین های بافندگی ژاکارد

شماره (Sr)

کاربرد

مدل ماشین بافندگی ژاکارد توصیه شده

تعداد قلاب ها

ویژگی ها

1 روبان ها و برچسب ها CX 182/LX 32/LX 62 896/448/192 سوزن بافی، پارچه نواری، ماشین ژاکارد دهانه باز دو بالا بره با محرک میل لنگ با دهانه کج در محدوده LX
2 حاشیه های مکتوب CX 172 64 یا 80 بافت برچسب و لوگو بر روی حاشیه پارچه، ماشین ژاکارد دهانه باز دو بالا بره، دهانه میل لنگ متحرک، دهانه موازی
3 نوشته های پارچه ای بر روی حاشیه پارچه CX 182 96 یا 192
4 پارچه های صاف و پارچه های حوله ای LX 1602 و LX 3202 LX 1602: 3072, 4096, 5120 قلابLX 3202: 6144, 8192, 10240, 12288(x2),

14336, 18432 قلاب

پارچه های صاف، پارچه های حوله ای و پارچه های فنی، ماشین ژاکارد دهانه باز دو بالا بره، سیستم شافت هم محور، کنترل توسط بادامک مکمل، تنظیم مناسب دهانه نخ تار و زاویه نخ تار
SX 1408 قلاب (11 ردیف از 16 مدول)2688 قلاب (21 ردیف از 16 مدول) پارچه های صاف و پارچه های حوله ای، 76 دقیق، امکان تنظیم دهانه نخ تار.
5 بافت برچسب ها و نام حاشیه بر روی پارچه UNIVALETTE 64 یا 96 محرک در هر سر بافت برچسب و لوگو بر روی حاشیه ها و تمامی قسمت های پارچه های صاف، ماشین بافندگی ژاکارد خود دارای محرک است و هیچ ارتباط مکانیکی با دستگاه های بافندگی ندارد و به صورت الکترونیکی همزمان هماهنگ می شود.
6 فاقد محدودیت مکانیکی UNIVAL 100 512–15360(x2) نخ ها با تمام قالب های واسطه پارچه های تخت، پارچه های حوله ای، پارچه های فنی و پارچه های الیاف کربن، امکان کنترل نخ های تار به صورت مجزا با کمک Stäubli JACTUATOR وجود دارد، ماشین بافندگی ژاکارد خود دارای محرک است و هیچ ارتباط مکانیکی با دستگاه های بافندگی ندارد و به صورت الکترونیکی همزمان هماهنگ می شود.
7 پارچه های مخملی SX V 2688 قلاب پارچه های مخملی، دو شافت موازی، محرک بادامکی در هر دو طرف
LX 1692 3072، 4096، 5120 قلاب سیستم شافت هم محور، کنترل توسط بادامک مکمل.
LX 3292 6144، 8192، 10240، 12288، 14336 قلاب تنظیم مناسب دهانه نخ تار و زاویه نخ تار

1 دیدگاه

  1. سلام توضیحات بسیار عالی است ۰لطفا نکات فنی ومکانیکی انواع ماشین های بافندگی را توضیح دهید متشکرم

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *