صفحه اصلی دانشـــنامه آزمایش پنبه، آزمون دستورالعمل الیاف پنبه برای کارآیی و سودآوری
1402/02/11

آزمایش پنبه، آزمون دستورالعمل الیاف پنبه برای کارآیی و سودآوری

Cotton Fiber Testing for Efficiency and Profitability

دستورالعمل آزمایش پنبه که برای اولین بار در سال 2012 منتشر شد؛ در سال 2018 به صورت مشترک توسط فدراسیون بین المللی تولید کنندگان نساجی و کارگروه ویژه استاندارد سازی تجاری آزمون ابزارهای پنبه مورد بازبینی قرار گرفت. این دستورالعمل قادر است تا به بسیاری از سوالات در مورد نحوه آزمایش پنبه با استفاده از ابزارهای آزمایش در حجم بالا پاسخ دهد. یک راهنمای تفسیر هم به همراه این دستورالعمل منتشر شده که شامل نحوه استفاده از ابزارهای آزمایشی و تفسیر نتایج آزمون هاست.

هدف از تدوین این راهنمای تفسیری، تشویق کاربران به شناخت آزمون های ابزاری است؛ امری که در نهایت منجر به کارآیی بیشتر در تمام حوزه های زنجیره ارزش پنبه، و در نتیجه بهبود بهره وری و سودآوری می شود.

راهنمای تفسیر و فصول آزمون پنبه

ما در این مقاله قصد داریم تا خلاصه ای از راهنمای تفسیری را ارائه دهیم؛ اما برای دریافت جزئیات بیشتر و آشنایی کامل با آن می توانید به متن اصلی دستورالعمل مراجعه کنید. این راهنما شامل فصول مجزایی در مورد اندازه گیری هر کدام از ویژگی های الیاف پنبه برای تولید کنندگان، متصدی های دستگاه پنبه پاک کنی، بازرگانان و ریسندگان است؛ در ضمن موضوعات فرعی نیز در قالب فصل های جداگانه ای مورد بررسی قرار گرفته اند.

فصول ۱ و ۲ : دیباچه و مقدمه ای بر راهنمای تفسیر

فصل ۳ : شرح مختصری از زنجیره تامین

فصل ۴ : موضوع تغییرپذیری

پنبه یک محصول طبیعی است؛ از این رو وجود تنوع در ویژگی های الیاف هر نمونه از همان عدل پنبه و بین عدل های مختلف، کاملاً طبیعی است. اختلافات در اندازه گیری هر کدام از ویژگی های الیاف در فصل 4 به صورت کمی بیان شده، و اطلاعاتی در مورد نحوه استفاده از داده های آزمون ابزاری ارائه شده است؛ هدف از ارائه این اطلاعات، مدیریت موجودی پنبه و پردازش داده هایی است که در محدوده های تحمیلی ناشی از تغییرات طبیعی در نتایج اندازه گیری ها خود را نشان می دهند. توزیع نتایج ارائه شده توسط آزمون های ابزاری را می توان به نفع خود مورد استفاده قرار داد؛ زیرا توصیف دقیقی از ویژگی های عدل های پنبه را در بخش های فروش و انبارداری در اختیار ما قرار می دهند.

فصل ۵ : نتایج میکرونر (Micronaire) که به عنوان ترکیبی از ظرافت و رسیدگی الیاف توصیف می شوند

 • میکرونر یک نمونه معین از پنبه، در طول فصل رشد تحت تاثیر عوامل ژنتیکی و محیطی قرار می گیرد.
 • میکرونر در هنگام مقایسه نمونه های پنبه با رشد یکسان، نشان دهنده تفاوت در رسیدگی الیاف پنبه است. با این حال تفاوت در میکرونر در هنگام مقایسه نمونه هایی از الیاف با سطوح رشد مختلف اما سطح رسیدگی یکسان، نشان دهنده تفاوت در ظرافت است.
 • میکرونر می تواند به تولید کنندگان پنبه در مقایسه انواع بذر کمک کند.
 • میکرونر در هنگام داد و ستد پنبه، راهنمایی آسان و قابل اعتماد در مورد ترکیب و درجه رسیدگی الیاف پنبه به حساب می آید.
 • میکرونر در ریسندگی الیاف پنبه بسیار حائز اهمیت است؛ زیرا میزان ظرافت پنبه نقش مهمی در پیش بینی قابلیت ریسندگی پنبه، ظرافت نخ حاصله و یکنواختی و استحکام آن ایفا می کند.
 • میکرونر نقشی کلیدی در زمینه پیش بینی قابلیت رنگ پذیری الیاف پنبه، امکان تشکیل نپ در میان آنها و ظاهر نخ و پارچه حاصله ایفا می کند.
اسپیندل دستگاه پنبه ‌چین چیست و چرا مهم است؟

فصل ۶ : طول الیاف پنبه

معمولاً به طول متوسط نیمه به بالای (UHML) الیاف اشاره دارد. شاخص یکنواختی (UI) و شاخص الیاف کوتاه (SFI)، معیارهایی اضافی هستند که به نحوه توزیع طولی الیاف می پردازند.

 • طول الیاف از عواملی چون ژنتیک، محیط رشد پنبه و فرآیند پنبه پاک کنی تاثیر می پذیرد.
 • اندازه گیری های ابزاری UHML معمولاً مشابه نتایجی هستند که توسط کلاسرهای کشنده الیاف استیپل تعیین می شوند. کلاسرها هر اینچ طول الیاف استیپل را به 32 قسمت تقسیم می کنند؛ در حالیکه نتایج ابزارها بر حسب صدم اینچ یا میلیمتر ارائه می شوند. از این رو می توان راحت تر از آنها در محاسبات میانگین یا بررسی انحراف معیار نمونه ها استفاده کرد.
 • طول پنبه یکی از مهمترین معیارهایی است که در تمام بخش های زنجیره ارزشی پنبه مورد استفاده قرار می گیرد.
 • طول پنبه مهمترین ویژگی آن در روند ریسندگی حلقه ای است.
 • طول پنبه بر روی خاصیت ریسندگی پنبه تاثیر می گذارد، و بر تعداد پیچ و تاب های لازم در هر اینچ نخ برای دستیابی به سطح معینی از استحکام تاثیرگذار است. طول پنبه در واقع مهمترین ویژگی در تعیین پارامترهای طراحی در یک کارخانه نساجی است.
 • توزیع طولی تقریباً بر تمام پارامترهای کیفی نخ تاثیر می گذارد. UHML بر استحکام نخ تاثیر دارد. یکنواختی طولی ا بر یکنواختی نخ تاثیر می گذارد، و SFI هم رابطه تنگاتنگی با پرز دادن نخ و پارچه حاصل از الیاف دارد.

فصل ۷ : اندازه گیری استحکام الیاف پنبه

 • استحکام نتیجه تنوع بذر و شرایط رشد است.
 • خشک کردن بیش از حد الیاف پنبه و استفاده از پاک کننده های پرز در حین پنبه پاک کنی، باعث کاهش استحکام الیاف شده و منجر به پارگی آنها می گردد.
 • استحکام الیاف مهمترین ویژگی تعیین کننده در روش های ریسندگی اپن ‌اند (روتور) و ایرجت است.
 • استحکام و طول الیاف بر استحکام نخ تاثیر می گذارد؛ چیزیکه در بافندگی نخ نقشی حیاتی بازی می کند.

فصل ۸ : رنگ که ممکن است توسط کلاسرها یا ابزارهای با حجم بالا تعیین شود

کلاسرها یک درجه تک رنگ به هر نمونه اختصاص می دهند. نتایج ابزارها، ترکیبی از بازتاب (Rd) و زردی الیاف (+b) هستند. درجات رنگ و نتایج ابزارها را می توان با استفاده از نمودار Nickerson-Hunter تک به تک رسم کرد.

 • تغییر رنگ نشان دهنده سابقه عدل پنبه است. رنگ پنبه ممکن است از سفید به خاکستری تغییر کند؛ برخی از عوامل تاثیرگذار بر این تغییر رنگ عبارتند از: نحوه رشد و برداشت پنبه، بارش باران در هنگام برداشت، وجود رطوبت در بذر و نحوه انبار کردن پنبه قبل از فرستادن آن به کارگاه پنبه پاک کنی. به طور کلی پنبه زرد یا خاکستری، ضعیف تر از پنبه سفید است.
 • رنگ پنبه در حین فرآوری آن و در حین رنگرزی نقش مهمی دارد و بر یکدست بودن رنگ نهایی تاثیر می گذارد.
چگونه رنگ لباس را برگردانیم؟

فصل ۹ : اندازه گیری ضایعات پنبه

ضایعات عموماً از برگ های گیاه پنبه تشکیل می شوند.

 • میزان ضایعات متاثر از روش های برداشت است و حجم ضایعات در روش های برداشت دستی، دوکی یا استریپر یکسان نیست.
 • در یک روش برداشت مشخص، پنبه پاک کنی تاثیر زیادی بر حجم ضایعات تولیدی دارد.
 • زباله ها را می توان در همان محل کارگاه پنبه پاک کنی با استفاده از پاک کننده های پرزها و یا در حین فرآیندهای کاردینگ و شانه زنی تا حدی حذف کرد، و مانع از انتقال آنها به کارخانجات ریسندگی و بافندگی شد.
 • ضایعات در هنگام داد و ستد پنبه، نشان دهنده محتوای بدون پرز عدل های پنبه هستند و تاثیری منفی بر قیمت پنبه دارند.
 • ضایعات تاثیری منفی بر فرآیندهای نساجی می گذارند.

فصول ۱۰ و ۱۱ : سایر اندازه گیری های الیاف پنبه از جمله نپ ها، چسبندگی، شاخص ثبات ریسندگی (SCI) و رطوبت

 • احتمال تشکیل نپ (در هم رفتگی الیاف) تحت تاثیر رسیدگی الیاف و شدت فرآوری پنبه قرار می گیرد. کاهش سرعت فرآوری پنبه و افزایش دقت آن، از پاکسازی پنبه گرفته تا ریسندگی نخ، باعث کاهش احتمال تشکیل نپ می شود.
 • نپ ها بر ظاهر نخ تاثیر منفی می گذارند.
 • چسبندگی ناشی از هجوم مگس سفید یا شته در فرآیند ریسندگی نخ، به ویژه در کشش نخ، اختلال ایجاد می کند. پنبه ای که سطح چسبندگی بالایی داشته باشد؛ باعث توقف فعالیت کارخانه های نساجی می شود.
 • شاخص ثبات ریسندگی یک پارامتر اختصاری است که براساس نتایج میکرونر، استحکام، طول، یکنواختی طول و رنگ، با استفاده از ابزارهای آزمون حجم بالا تعیین می شود.
 • رطوبت الیاف پنبه بر فرآوری آنها تاثیر می گذارد. احتمال پارگی در الیاف خشک بیشتر است.

خلاصه ای از تاثیرات هر کدام از پارامترهای الیاف پنبه در جدول زیر آمده است:

ویژگی الیافاستفاده در پنبه پاک‌کنیاستفاده در تجارتاستفاده در ریسندگیتاثیر بر کیفیت نختاثیر بر فرآوری بیشتر منسوجات
میکرونرXXXXXXX
طولXXXXXXX
استحکامXXXXX
رنگXXXX
ضایعاتXXXXXXXX
نپ هاXXX
چسبندگیXXXXX
ویژگی های الیاف، موارد کاربرد و تاثیر آنها، به همان صورت که در راهنمای تفسیر نشان داده شده اند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *