صفحه اصلی اخــبار و مـطالب روز فلوچارت روند صادرات پوشاک
۱۳۹۹/۱۲/۱۱

فلوچارت روند صادرات پوشاک

Flow Chart of Garments Export Process

روند صادرات پوشاک

روند صادرات پوشاک شامل تمام فرآیندهای مورد نیاز برای صادرات پوشاک از زمان دریافت سفارش تا زمان حمل کالاست. بازارپرداز پوشاک نقش مهمی در تکمیل روند صادرات پوشاک بازی می کند. وی برای کسب سود از یک سفارش صادراتی باید مراحل زیادی را پشت سر بگذارد. بازارپرداز برای انجام تمامی اقدامات لازم باید براساس یک فلوچارت فرآیندی عمل کند؛ این امر باعث می شود تا او بتواند کارهای لازم را در زمان مناسب انجام دهد. ما در این مقاله به تمامی مراحل تکمیل روند یک سفارش صادراتی پوشاک خواهیم پرداخت.

ترتیب فرآیندهای روند صادرات پوشاک

تماس با خریدار

جمع بندی و جمع آوری سفارش

ساخت نمونه

تائید نمونه

برآورد هزینه

تائید سفارش

موارد مصرف

پیش گزینی پارچه و لوازم جانبی

L/C اصلی

L/C پشت به پشت (اتکایی)

آماده سازی تقویم کاری T&A 

تزئینات و پارچه داخلی (سازمانی)

جلسه پیش تولید

ساخت الگو و نشانگر برای تولید عمده

برش

شماره گذاری، بسته بندی و مرتب سازی

تنظیم خط تولید

دوخت

پرداخت

بازرسی اولیه

بازرسی نهایی

آماده برای حمل

 

تمامی مراحل فوق در جدول زیر توضیح داده شده است:

شمارهفرآیندروش (رویه)
۱تماس با خریداراین اولین فرآیند روند تهیه یک سفارش صادراتی پوشاک است. در ابتدا بازارپرداز پوشاک برای جمع بندی سفارش باید با خریدار تماس بگیرد.
۲جمع بندی و جمع آوری سفارشبازارپرداز در این مرحله، سفارشات پوشاک را از خریدار دریافت می کند. هر سفارش شامل برگه های مشخصات فنی محصول برای اقلام یا محصولات مختلف است.
۳ساخت نمونهبازارپرداز پوشاک باید بعد از دریافت سفارش صادراتی، محصولات مورد نیاز را براساس برگه مشخصات فنی محصول تولید کند.
۴تائید نمونهبازارپرداز پس از ساخت نمونه محصول، آن را به منظور تائید برای خریدار ارسال می کند.
۵برآورد هزینهچنانچه نمونه محصول تائید شود؛ بازارپرداز پوشاک با بحث و گفتگو با خریدار هزینه محصول را نهایی می کند.
۶تائید سفارشدر این مرحله سرانجام بازارپرداز پوشاک، سفارش را تائید می کند.
۷موارد مصرفبازارپرداز پس از تائید سفارش پوشاک صادراتی، موظف است مواد مصرفی مثل پارچه های مورد نیاز، زیورآلات و لوازم جانبی سفارش را تهیه نماید.
۸پیش گزینی پارچه و لوازم جانبیدر این مرحله پارچه ها و لوازم جانبی برای تهیه سفارش صادراتی در داخل کارخانه، پیش گزینی شده و رزرو می شوند.
۹L/C اصلیدر این اثنا L/C اصلی از طرف خریدار باز شده و برای بازارپرداز ارسال می شود.
۱۰L/C پشت به پشت (اتکایی)در این مرحله برای واردات مواد اولیه جهت سفارش صادراتی تولید کننده باید L/C اتکایی باز گردد.
۱۱آماده سازی تقویم کاری T&Aدر این اثنا بازارپرداز پوشاک باید یک برنامه زمانی و عملیاتی برای تولید پوشاک آماده کند.
۱۲تزئینات و پارچه داخلی (سازمانی)تمامی پارچه ها و لوازم جانبی و تزئینی مورد نیاز طبق جدول رزرو باید در کارخانه مستقر شوند.
۱۳جلسه پیش تولیدجلسه پیش تولید نقش مهمی در روند تولید پوشاک بازی می کند. تیم تولید باید قبل از شروع تولید این جلسه را برگزار کند.
۱۴ساخت الگو و نشانگر برای تولید عمدهدر این مرحله باید الگو و نشانگر طبق نمونه تائید شده آماده گردد.
۱۵برشدر این مرحله پارچه طبق الگو و نشانگر تائید شده برش داده می شود.
۱۶شماره گذاری، بسته بندی و مرتب سازیدر این مرحله باید تمامی پارچه های برش داده شده شماره گذاری، مرتب و بسته بندی شوند تا لباس تولیدی دچار تغییر در سایه رنگ نشود.
۱۷تنظیم خط تولیدسپس تیم تولید لباس، خط تولید را آماده کرده و آن را به صورت کامل به تولید سفارش اختصاص می دهند.
۱۸دوختدر این مرحله تمامی پارچه های برش داده شده طبق الگوی تائید گردیده دوخته می شوند.
۱۹پرداختدر این مرحله تمامی پرداخت کاری های لازم براساس دستورالعمل خریدار انجام می شوند.
۲۰بازرسی اولیهبازرسی اولیه برای اطمینان از کیفیت مناسب سفارش صادراتی انجام می شود. بازرسی اولیه معمولاً توسط تیم بازرسی کارخانه صورت می پذیرد.
۲۱بازرسی نهاییبازرسی نهایی سفارش توسط تیم بازرسی خریدار انجام می شود. در این مرحله صلاحیت تیم بازرسی باید توسط خریدار تائید شود.
۲۲آماده برای حملو در انتها پوشاک با حمل و نقل دریایی یا هوایی برای خریدار ارسال می گردد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این مطلب را از دست ندهید

نحوه محاسبه هزینه در هر دقیقه از خط دوخت در صنعت پوشاک

برای کسب حداکث…