صفحه اصلی صــنعت و تجـــارت چگونگی تنظیم چیدمان دستگاه ها برای تولید پولوشرت در صنعت پوشاک
1400/11/14

چگونگی تنظیم چیدمان دستگاه ها برای تولید پولوشرت در صنعت پوشاک

Machine Layout for Polo Shirt in Apparel Industry

چیدمان دقیق ماشین آلات نکته ای مهم در راستای دستیابی به هدف تولید در صنعت پوشاک است. به عبارت دیگر، چیدمان دقیق ماشین آلات نسبت مستقیمی با امکان دستیابی به هدف تولیدی دارد. به دلیل اهمیت این موضوع در بخش پوشاک آماده، در این مقاله قصد داریم تا درباره نحوه چیدمان چرخ های خیاطی رایج در صنعت پوشاک برای تولید پولوشرت صحبت کنیم.

توالی روند دوخت پولوشرت در صنعت پوشاک

شمارهعملیاتدستگاهنیروی انسانی
1برگرداندن چاک جلوی پیراهن1 P/M1 اپراتور، 1 دستیار
2هلالی کردن1 P/M1 اپراتور
3دوخت روکار هلالی1 F/L1 اپراتور، 1 دستیار
4بستن یقه1 P/M1 اپراتور
5مطابقت چاک پولوشرت با قسمت جلوییمیز کار2 دستیار
6اتصال چاک پولوشرت به جلوی پیراهن1 P/M (اتوماتیک)1 اپراتور
7دوخت روکار چاک پیراهن1 P/M1 اپراتور، 1 دستیار
8تا کردن و دوختن چاک پیراهن1 P/M1 اپراتور، 1 دستیار
9انطباق (قسمت های جلو و عقب پیراهن) به هممیز کار1 اپراتور، 1 دستیار
10اتصال سرشانه به نوار سرشانه1 O/L1 اپراتور، 1 دستیار
11دوخت روکار سرشانه1 F/L1 اپراتور، 1 دستیار
12چاک یقه بدون نخ1 O/L1 اپراتور، 1 دستیار
13تا کردن و دوختن یقه به چاک جلوی پیراهن1 P/M1 اپراتور، 1 دستیار
14اتصال یقه به بدنه لباس1 O/L1 اپراتور، 1 دستیار
15نواردوزی یقه1 F/L1 اپراتور، 1 دستیار
16اتصال برچسب اصلی1 P/M1 اپراتور، 1 دستیار
17اتصال سجاف آستین به آستین1 O/L1 اپراتور، 1 دستیار
18دوخت روکار روی یقه2 F/L2 اپراتور، 2 دستیار
19برش و انطباقمیز کار2 دستیار
20اتصال آستین2 O/L2 اپراتور، 2 دستیار
21دوخت روکار 1/16 چاک پیراهن1 P/M (اتوماتیک)1 اپراتور
22تا کردن و دوختن چاک پیراهن1 P/M1 اپراتور، 1 دستیار
23اتصال برچسب مراقبت1 P/M1 اپراتور
24دوخت روکار کادر چاک جلوی پیراهن2 P/M2 اپراتور، 1 دستیار
25بازرسی از تمامی مراحل گذشتهمیز کار1 اپراتور
26سجاف دکمه1 F/L1 اپراتور، 1 دستیار
27دوخت درز کناری2 O/L2 اپراتور، 2 دستیار
28دوخت نوار جانبی جناغی1 P/M1 اپراتور، 1 دستیار
29تا کردن و دوختن نوار جانبی1 P/M1 اپراتور
30دوخت روکار نوار جانبی2 P/M2 اپراتور، 2 دستیار
31تا کردن و دوختن داخل آستین1 P/M1 اپراتور، 1 دستیار
32دوخت روکار قسمت خارجی آستین1 P/M1 اپراتور، 1 دستیار
33تا کردن و دوختن نوار جانبی1 P/M1 اپراتور، 1 دستیار
34ایجاد سوراخ دکمه1 B/H1 اپراتور
35تعیین جای سوراخ دکمهمیز کار1 اپراتور
36اتصال دکمه1 B/A1 اپراتور
نمادنام دستگاهتعداد نیروی انسانی
P/Mدستگاه دوخت تخت (مسطح)18
F/Lدستگاه فلت لاک6
P/M (اتوماتیک)دستگاه دوخت تخت (اتوماتیک)3
O/Lدستگاه اورلاک8
B/Hدستگاه ایجاد سوراخ دکمه1
B/Aدستگاه اتصال دکمه1
اپراتور40
دستیار33
تعداد کل دستگاه ها = 37 عددتعداد نیروی انسانی = 73 نفر

کلام پایانی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *