صفحه اصلی صــنعت و تجـــارت راهنمای برچسب نگهداری لباس
1400/05/10

راهنمای برچسب نگهداری لباس

Care Instructions for Clothing

دستورالعمل‌های مراقبت در لباس‌ها

لباس ها فقط برای یک بار استفاده ساخته نمی‌شوند و حداقل چندین بار قابل استفاده هستند. لباس ها به دلیل استفاده دچار کثیفی می‌شوند و باید تمیز گردند. ما معمولاً لباس های خود را با استفاده از صابون یا مواد شوینده تمیز می‌کنیم. در حین تولید پوشاک، انواع مختلف برچسب‌ها یا کدهای مراقبتی به لباس‌ها متصل می‌شوند تا مشتری براساس روش های صحیح آنها را شستشو دهد؛ امری که نهایتاً دوام لباس‌ها را تضمین می‌کند. این برچسب‌ها یا کدهای مراقبت شامل دستورالعمل‌های مراقبتی مختلفی هستند که در این مقاله آنها را توضیح خواهیم داد.

انواع مختلف برچسب ها یا کدهای مراقبت مورد استفاده در لباس ها جهت رعایت دستورالعمل های مراقبتی

در جدول زیر تمامی این دستورالعمل‌های مراقبتی را توضیح خواهیم داد:

دستورالعمل های شستشو

علامت مراقبت

دستورالعمل مراقبت

توضیح دستورالعمل مراقبت

راهنمای برچسب نگهداری لباس - صنعت پوشاک, شستشوی لباس, شستشوی پوشاک, راهنمای نگهداری, راهنمای خرید

شستشوی ماشینی نوع نرمال

این لباس ها می توانند با استفاده از داغ ترین آب در دسترس، مواد شوینده یا صابونی، غلتاندن و با دستگاه های طراحی شده برای این کار شسته شوند.

راهنمای برچسب نگهداری لباس - صنعت پوشاک, شستشوی لباس, شستشوی پوشاک, راهنمای نگهداری, راهنمای خرید

شستشوی ماشینی نوع سرد

در این حالت دمای اولیه آب نباید از 30 درجه سانتیگراد یا 65 تا 85 درجه فارنهایت فراتر رود.

راهنمای برچسب نگهداری لباس - صنعت پوشاک, شستشوی لباس, شستشوی پوشاک, راهنمای نگهداری, راهنمای خرید

شستشوی ماشینی نوع گرم

در این نوع شستشو، دمای اولیه آب نباید از 40 درجه سانتیگراد یا 105 درجه فارنهایت بیشتر باشد.

راهنمای برچسب نگهداری لباس - صنعت پوشاک, شستشوی لباس, شستشوی پوشاک, راهنمای نگهداری, راهنمای خرید

شستشوی ماشینی نوع داغ

در این حالت دمای اولیه آب نباید بیشتر از 50 درجه سانتیگراد یا 120 درجه فارنهایت شود.

راهنمای برچسب نگهداری لباس - صنعت پوشاک, شستشوی لباس, شستشوی پوشاک, راهنمای نگهداری, راهنمای خرید

شستشوی ماشینی نوع داغ

دمای اولیه آب نباید در این شستشو از 60 درجه سانتیگراد یا 140 درجه فارنهایت بیشتر باشد.

راهنمای برچسب نگهداری لباس - صنعت پوشاک, شستشوی لباس, شستشوی پوشاک, راهنمای نگهداری, راهنمای خرید

شستشوی ماشینی نوع داغ

نباید از دمای آب بیشتر از 70 درجه سانتیگراد یا 160 درجه فارنهایت استفاده گردد.

راهنمای برچسب نگهداری لباس - صنعت پوشاک, شستشوی لباس, شستشوی پوشاک, راهنمای نگهداری, راهنمای خرید

شستشوی ماشینی نوع داغ

در این حالت دمای اولیه آب نباید از 95 درجه سانتیگراد یا 200 درجه فارنهایت فراتر رود.

نکته: سیستم های نقطه ای نشانگر دامنه دما در تمام مراحل شستشو یکسان هستند.

راهنمای برچسب نگهداری لباس - صنعت پوشاک, شستشوی لباس, شستشوی پوشاک, راهنمای نگهداری, راهنمای خرید

شستشوی ماشینی نوع اتوی دائمی

در این حالت فقط به شرطی می توان لباس ها را در ماشین لباسشویی شست که شرایط حفظ اتوی دائمی لباس ها در هنگام آبکشی با آب سرد یا خنک شده قبل از کاهش دورهای خشک کن لباسشویی مهیا باشد.

راهنمای برچسب نگهداری لباس - صنعت پوشاک, شستشوی لباس, شستشوی پوشاک, راهنمای نگهداری, راهنمای خرید

شستشوی ماشینی نوع ظریف یا حساس

فقط به شرطی می توان لباس ها را در ماشین لباسشویی شست که شرایط لازم برای شستشوی لباس های ظریف یا برنامه کاهش زمان شستشو برای این نوع لباس ها فراهم گردد.

راهنمای برچسب نگهداری لباس - صنعت پوشاک, شستشوی لباس, شستشوی پوشاک, راهنمای نگهداری, راهنمای خرید

شستشوی دستی

در این حالت می توان با استفاده از آب، مواد شوینده و صابون به آرامی لباس ها را با دست شست.

راهنمای برچسب نگهداری لباس - صنعت پوشاک, شستشوی لباس, شستشوی پوشاک, راهنمای نگهداری, راهنمای خرید

غیر قابل شستشو

این گونه لباس ها را نمی توان با هیچ روشی شستشو داد. معمولاً آنها دارای دستورالعمل های خشکشویی هستند.

دستورالعمل های مراقبتی سفید کاری

نکته: تقریباً می توان برای 98.5% لباس های قابل شستشو از سفید کننده ها استفاده کرد. اگر نوع سفید کننده در دستورالعمل مراقبتی ذکر نشده باشد، می توان هر نوع سفید کننده ای را به کار برد.

راهنمای برچسب نگهداری لباس - صنعت پوشاک, شستشوی لباس, شستشوی پوشاک, راهنمای نگهداری, راهنمای خرید

نیاز به سفیدکننده

در روند شستشوی این نوع از لباس ها می توان از هر نوع سفید کننده ای استفاده کرد. 

راهنمای برچسب نگهداری لباس - صنعت پوشاک, شستشوی لباس, شستشوی پوشاک, راهنمای نگهداری, راهنمای خرید

به سفیدکننده غیر کلری نیاز دارد

در روند شستشوی این نوع از لباس ها فقط می توان از سفید کننده های غیر کلری و فاقد رنگ استفاده کرد. نباید سفید کننده های کلری را برای سفید کردن این لباس ها به کار گرفت.

راهنمای برچسب نگهداری لباس - صنعت پوشاک, شستشوی لباس, شستشوی پوشاک, راهنمای نگهداری, راهنمای خرید

عدم استفاده از سفیدکننده ها

این نوع از لباس ها نیازی به سفید کننده ندارند.

دستورالعمل های مراقبت خشک

راهنمای برچسب نگهداری لباس - صنعت پوشاک, شستشوی لباس, شستشوی پوشاک, راهنمای نگهداری, راهنمای خرید

خشک کن نرمال

در این حالت می توان به صورت منظم از دستگاه خشک کن در گرمترین دمای قابل تنظیم استفاده کرد.

راهنمای برچسب نگهداری لباس - صنعت پوشاک, شستشوی لباس, شستشوی پوشاک, راهنمای نگهداری, راهنمای خرید

خشک کن نرمال یا حرارت پایین

به صورت منظم از خشک کن در حداکثر درجه حرارت پایین قابل تنظیم می توان استفاده نمود.

راهنمای برچسب نگهداری لباس - صنعت پوشاک, شستشوی لباس, شستشوی پوشاک, راهنمای نگهداری, راهنمای خرید

خشک کن نرمال یا حرارت متوسط

می توان به صورت منظم از خشک کن در حداکثر درجه حرارت متوسط قابل تنظیم استفاده کرد.

راهنمای برچسب نگهداری لباس - صنعت پوشاک, شستشوی لباس, شستشوی پوشاک, راهنمای نگهداری, راهنمای خرید

خشک کن نرمال یا حرارت زیاد

در بالاترین درجه حرارت قابل تنظیم می توان به صورت منظم، خشک کن را به کار گرفت.

راهنمای برچسب نگهداری لباس - صنعت پوشاک, شستشوی لباس, شستشوی پوشاک, راهنمای نگهداری, راهنمای خرید

خشک کن نرمال یا بدون حرارت

در این حالت فقط به شرطی می توان به صورت منظم از دستگاه خشک کن استفاده کرد که از هیچ گونه حرارت و هوایی استفاده نشود.

نکته: سیستم های نقطه ای نشانگر دامنه دما در تمام مراحل خشک کردن یکسان هستند.

راهنمای برچسب نگهداری لباس - صنعت پوشاک, شستشوی لباس, شستشوی پوشاک, راهنمای نگهداری, راهنمای خرید

خشک کن نوع اتوی دائمی

فقط می توان در شرایطی از دستگاه خشک کن استفاده کرد که دارای تنظیمات اتوی دائمی باشد.

راهنمای برچسب نگهداری لباس - صنعت پوشاک, شستشوی لباس, شستشوی پوشاک, راهنمای نگهداری, راهنمای خرید

خشک کن نوع ظریف

در شرایطی دستگاه خشک کن به کار می رود که امکان تنظیم برای لباس های ظریف و ملایم را داشته باشد.

راهنمای برچسب نگهداری لباس - صنعت پوشاک, شستشوی لباس, شستشوی پوشاک, راهنمای نگهداری, راهنمای خرید

عدم نیاز به خشک کن

در این حالت نیازی به استفاده از دستگاه خشک کن نیست. این لباس ها معمولاً دارای نمادی هستند که نشان دهنده روش های خشک کردن جایگزین است.

راهنمای برچسب نگهداری لباس - صنعت پوشاک, شستشوی لباس, شستشوی پوشاک, راهنمای نگهداری, راهنمای خرید

عدم استفاده از خشک کن

در این حالت نیز نباید از دستگاه خشک کن استفاده کرد. این لباس ها نیز معمولاً دارای نمادی هستند که نشان دهنده روش های خشک کردن جایگزین است.

راهنمای برچسب نگهداری لباس - صنعت پوشاک, شستشوی لباس, شستشوی پوشاک, راهنمای نگهداری, راهنمای خرید

خشک کردن خطی

این گونه لباس ها را باید از میله ها یا طناب هایی که خارج از خانه قرار دارند، آویزان کرد تا خشک شوند.

راهنمای برچسب نگهداری لباس - صنعت پوشاک, شستشوی لباس, شستشوی پوشاک, راهنمای نگهداری, راهنمای خرید

خشک کردن بدون چلاندن

در این حالت نیز باید لباس ها را از میله های یا طناب هایی که خارج خانه قرار دارند آویزان کنید؛ اما نباید آنها را چلانده یا صاف نمود.

راهنمای برچسب نگهداری لباس - صنعت پوشاک, شستشوی لباس, شستشوی پوشاک, راهنمای نگهداری, راهنمای خرید

خشک کردن سطحی

باید لباس ها را به صورت افقی پهن کرد تا خشک شوند.

دستورالعمل های مراقبتی اتو

راهنمای برچسب نگهداری لباس - صنعت پوشاک, شستشوی لباس, شستشوی پوشاک, راهنمای نگهداری, راهنمای خرید

اتو با هر دمایی، بخار یا خشک

در این حالت لباس ها باید به صورت منظم اتو شوند و در هر دمایی، با یا بدون بخار می توان آنها را اتو کرد.

راهنمای برچسب نگهداری لباس - صنعت پوشاک, شستشوی لباس, شستشوی پوشاک, راهنمای نگهداری, راهنمای خرید

اتو با دمای پایین

در این حالت لباس ها باید به صورت منظم اتو شوند؛ آنها را می توان با استفاده از بخار یا به صورت خشک اتو کرد فقط دمای اتو باید بر روی 110 درجه سانتیگراد یا 230 درجه فارنهایت تنظیم شود.

راهنمای برچسب نگهداری لباس - صنعت پوشاک, شستشوی لباس, شستشوی پوشاک, راهنمای نگهداری, راهنمای خرید

اتو با دمای متوسط

لباس ها باید به صورت منظم اتو شوند؛ آنها را می توان با استفاده از بخار یا به صورت خشک اتو کرد فقط دمای اتو باید بر روی 150 درجه سانتیگراد یا 300 درجه فارنهایت تنظیم گردد.

راهنمای برچسب نگهداری لباس - صنعت پوشاک, شستشوی لباس, شستشوی پوشاک, راهنمای نگهداری, راهنمای خرید

اتو با دمای بالا

در این حالت لباس ها باید به صورت منظم اتو شوند؛ آنها را می توان با استفاده از بخار یا به صورت خشک اتو کرد فقط دمای اتو باید بر روی 200 درجه سانتیگراد یا 290 درجه فارنهایت تنظیم شود.

نکته: سیستم های نقطه ای نشانگر دامنه دما در تمام مراحل اتوکشی یکسان هستند.

راهنمای برچسب نگهداری لباس - صنعت پوشاک, شستشوی لباس, شستشوی پوشاک, راهنمای نگهداری, راهنمای خرید

عدم استفاده از بخار

دراین حالت لباس نیازی به اتو بخار ندارد. بخار اتو به لباس آسیب می رساند. اما اتوکشی خشک در دماهای مشخص شده قابل قبول است. 

راهنمای برچسب نگهداری لباس - صنعت پوشاک, شستشوی لباس, شستشوی پوشاک, راهنمای نگهداری, راهنمای خرید

عدم استفاده از اتو

لباس ها نیازی به اتو ندارند.

دستورالعمل های مراقبتی خشکشویی

راهنمای برچسب نگهداری لباس - صنعت پوشاک, شستشوی لباس, شستشوی پوشاک, راهنمای نگهداری, راهنمای خرید

خشکشویی

در این حالت می توان از خشکشویی در هر چرخه ای، با استفاده از هر نوع حلالی و در هر گونه شرایط رطوبتی و گرمایی برای تمیز کردن لباس ها استفاده کرد. 

راهنمای برچسب نگهداری لباس - صنعت پوشاک, شستشوی لباس, شستشوی پوشاک, راهنمای نگهداری, راهنمای خرید

خشکشویی با استفاده از هر گونه حلالی

از هر نوع حلالی برای خشکشویی می توان استفاده نمود. معمولاً این علامت به همراه سایر محدودیت هایی که نشان دهنده شرایط مناسب خشکشویی هستند، به کار می رود.

راهنمای برچسب نگهداری لباس - صنعت پوشاک, شستشوی لباس, شستشوی پوشاک, راهنمای نگهداری, راهنمای خرید

خشکشویی با استفاده از حلال های نفتی

خشکشویی فقط با استفاده از حلال های نفتی امکان پذیر است. این علامت نیز معمولاً به همراه سایر محدودیت ها مورد استفاده قرار می گیرد.

راهنمای برچسب نگهداری لباس - صنعت پوشاک, شستشوی لباس, شستشوی پوشاک, راهنمای نگهداری, راهنمای خرید

خشکشویی با استفاده از هر گونه حلالی به جز تری کلرو اتیلن (Trichloroethylene)

در این حالت می توان از هر نوع حلال تمیز کننده ای به جز تری کلرو اتیلن برای خشکشویی لباس استفاده کرد.

راهنمای برچسب نگهداری لباس - صنعت پوشاک, شستشوی لباس, شستشوی پوشاک, راهنمای نگهداری, راهنمای خرید

خشکشویی نوع چرخه کوتاه

این علامت شاید به همراه محدودیت حلال های نوع A، P یا F مورد استفاده قرار می گیرد.

راهنمای برچسب نگهداری لباس - صنعت پوشاک, شستشوی لباس, شستشوی پوشاک, راهنمای نگهداری, راهنمای خرید

خشکشویی نوع رطوبت کاهشی

این علامت شاید به همراه محدودیت حلال های نوع A، P یا F به کار رود.

راهنمای برچسب نگهداری لباس - صنعت پوشاک, شستشوی لباس, شستشوی پوشاک, راهنمای نگهداری, راهنمای خرید

خشکشویی نوع کم حرارت

این علامت شاید به همراه محدودیت حلال های نوع A، P یا F مورد استفاده قرار می گیرد.

راهنمای برچسب نگهداری لباس - صنعت پوشاک, شستشوی لباس, شستشوی پوشاک, راهنمای نگهداری, راهنمای خرید

خشکشویی بدون بخار

این علامت شاید به همراه محدودیت حلال های نوع A، P یا F به کار گرفته شود.

راهنمای برچسب نگهداری لباس - صنعت پوشاک, شستشوی لباس, شستشوی پوشاک, راهنمای نگهداری, راهنمای خرید

عدم استفاده از خشکشویی

در این حالت لباس به فرآیند خشکشویی نیازی ندارد.

1 دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *